Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Faunapassages

Een faunapassage is een middel voor dieren om op een veilige manier over te steken naar de andere kant van een obstakel. Dieren kunnen daarbij net als overstekende voetgangers geholpen worden door middel van bruggen, tunnels en speciale voetpaden.

Vaak worden bestaande bruggen, buizen, duikers en viaducten aangepast, zodat ze ook als faunapassage dienst kunnen doen. Ook worden er specifieke faunapassage ontworpen, die volledig zijn afgestemd op de passeerbaarheid door dieren.

Door de aanwezigheid van faunapassages kunnen dieren zich op een veilige manier verplaatsen tussen verschillende leefgebieden. Het Amsterdamse Bos maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland, oftewel de ruggengraat van alle natuur in Nederland. Het is een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land, dat aansluit op het Europese netwerk van Natura 2000 gebieden.

Planten en dieren krijgen via het bestaan van dit netwerk meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de diversiteit aan soorten in stand te houden. Ook is een groter natuurgebied beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden.

In het Amsterdamse Bos zijn diverse faunapassages. Boswachter Peter laat in deze video een aantal van de faunapassages zien en vertelt welke dieren er gebruik van maken.

Header foto: boommarter door Zweer de Bruin

Stem van het Bos

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden en verhalen: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van Bosbezoekers of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte.

Het Bos heeft ons veel te vertellen. In de rubriek Stem van het Bos brengen we deze verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren.