Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Water op peil

Het Amsterdamse Bos ligt in een polder, met een waterpeil beneden het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hoe houden we het waterpeil op niveau, bij een toename in neerslag? Boswachter Olav en projectleider Cor vertellen er over in deze Stem van het Bos.

Het Amsterdamse Bos ligt in een polder, onder NAP. Het grootste deel van het Bos ligt ‘binnendijks’, op een peilniveau van 5,5 meter onder NAP. Maar er is een aantal verschillende peilgebieden, zoals het Bloesempark, het Vogeleiland, het sportpark en de Oeverlanden. De Oeverlanden worden kunstmatig nat gehouden. Als we dat niet zouden doen, zou het gebied uitdrogen en een bijzonder ecosysteem verdwijnen.

Het waterpeil in het Amsterdamse Bos wordt op peil gehouden door bemaling, door Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Bos bestaat voor ongeveer een derde deel uit water. Alle watergangen en vijvers staan met elkaar in verbinding, en al het water stroomt in de richting van het gemaal in de omgeving van parkeerplaats Groot Kinderbad. Dat komt door de zuigende werking van het gemaal. Als het waterpeil te hoog is in het Bos, wordt het water afgepompt naar de Ringvaart. Als het waterpeil te laag staat, kan er water ingelaten worden in het Bos.

Ondanks dit systeem van bemaling zien we de laatste jaren steeds vaker plassen in het Bos die enige tijd zichtbaar blijven. Als een gevolg van klimaatverandering is de hoeveelheid neerslag in de wintermaanden toegenomen. De vette kleigrond in het Bos kan het water niet zo snel opnemen als zandgrond. De bomen in het Bos zijn bij de aanleg van het Bos geselecteerd op geschiktheid voor deze specifieke locatie in de polder. Het is voor een boom niet direct een probleem om in een plas te staan, want een boom drinkt ook grote hoeveelheden water. Maar: bomen houden in principe niet van natte wortels. In natte grond staat een boom minder stevig, waardoor er een vergrote kans bestaat dat de boom omwaait tijdens een storm. Als een boom te lang in het water staat, kunnen de wortels wegrotten en kan de boom doodgaan.

Het Amsterdamse Bos onderzoekt welke effecten klimaatverandering heeft op het Bos en welke maatregelen we kunnen nemen om het beheer van het Bos hierop aan te passen.