Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Uilskuikens

In de ‘Stem van het Bos’ brengen we de verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld.

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden en verhalen: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van Bosbezoekers of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte.

Het Bos heeft ons veel te vertellen. In de rubriek Stem van het Bos brengen we deze verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren.

Uilskuikens!

Het Amsterdamse Bos vormt een onmisbare schakel in de biodiversiteit in Amsterdam en de regio. Om te zien hoe het met de levende natuur is gesteld, monitort de gemeente Amsterdam de flora en fauna. Ook in het Amsterdamse Bos. Samen met de boswachters monitoren vrijwilligers de uilen in het Bos. In de Stem van het Bos in de nieuwsbrief van maart schreven wij hier al over. In deze vijfde Stem van het Bos kijken we mee met Henk Jan en Fred Koning van Vogelwerkgroep Amsterdam, die nu alweer voor het zesde seizoen de uilen monitoren.

Henk Jan en Fred controleren de uilenbroedkasten op nesten en ringen de aanwezige uilskuikens als ze ongeveer 3 weken oud zijn. Met zo’n ring kan een individuele uil worden geregistreerd en herkend. Zij controleren van alle uilen die zij tegenkomen de conditie en leggen die vast. Ze wegen de uil wordt en controleren het verenkleed van de uil op oude en nieuwe veren. Na afloop van het broedseizoen worden de kasten schoongemaakt. Braakballen worden onderzocht om te achterhalen wat de uilen eten. In het Bos staat vooral muis op het menu, zowel bosmuis als woelmuis.