Evenementen in een natuurgebied, kan dat? | Augustus 2023

Hoe gaan we in het Amsterdamse Bos om met evenementen, in combinatie met de zorg voor de natuur?

Van oudsher is er in het Amsterdamse Bos ook ruimte voor sport en ontspanning. We zijn gastvrij voor heel verschillende doelgroepen. Daarom worden in het Bos ook evenementen georganiseerd. Sporttoernooien, muziekfestivals en andere culturele activiteiten brengen mensen uit de hele stad en van over de hele wereld, samen in het Bos.

Bij het plannen en uitvoeren van deze evenementen weegt het belang van de natuur zwaar mee. Daarom hebben we speciale eventterreinen ingericht in het Bos. Daarbuiten worden geen, of alleen heel kleine, events georganiseerd. Maar de zorg voor de natuur gaat veel verder. Onze eventmanagers zorgen er als volgt voor dat geen schade aan het Bos wordt toegebracht.

Ecologisch onderzoek

Om de 4 jaar doen we rondom de eventterreinen uitgebreid ecologisch onderzoek, waaronder broedvogelonderzoek. Voor een evenement schouwen we het terrein. We kijken dan bijvoorbeeld of er nesten of bomen zijn, die moeten worden ontzien. Ook na een evenement kijken we of alles goed is gegaan en of herstel nodig is.

Groene stroom

Onze grootste eventlocatie, het Land van Bosse, is een duurzaam, gemoderniseerd terrein midden in het groen. Het is voorzien van ondergrondse vuilwaterputten, waterleiding, drainage en waterwinpunten. Ook zijn er vaste stroomputten, voorzien van groene stroom. Die zorgen ervoor dat de organisator van een event geen gebruik hoeft te maken van vervuilende generatoren. Ook voorkomen we zoveel mogelijk transportbewegingen, bijvoorbeeld door materiaal tijdens het eventseizoen op te slaan.

Duurzaamheid

Wij vragen aan iedereen die een event wil organiseren, groot of klein, om van duurzaamheid een speerpunt te maken. We raden posters en flyers af. We zien erop toe dat steeds minder gebruik wordt gemaakt van plastic. Er wordt bijvoorbeeld steeds minder gewerkt met munten en meer met ‘pin only’.

Samen delen

We proberen te voorkomen dat iedere organisator zelf weer investeert in materiaal. Er wordt ieder jaar gekeken hoe samenwerking tussen events tot stand kan komen. Organisaties maken gebruik van onze houten stammen voor afzettingen, die ook weer tijdens andere evenementen worden gebruikt. Ook kunnen wij evenementen voorzien van eigen materiaal, zoals drang-, bouwhekken, rijplaten of een tekstkar met zonnepanelen.

Afval

De grote evenementen werken met grondstofstromen in plaats van afval. Alle evenementen scheiden hun afval en laten dit duurzaam verwerken en waar mogelijk recyclen. We testen nu hoe we daarin nog verder kunnen gaan, door de daarvoor geschikte afvalstromen te composteren.

We zorgen ervoor dat de events in het Bos elk jaar weer duurzamer worden. Zo letten we met elkaar goed op de natuur, ook als grote groepen het Bos bezoeken.