De Week van de Biodiversiteit | Mei 2023

Van 22 tot 29 mei organiseert het Amsterdamse Bos de Week van de Biodiversiteit. Er zijn allerlei activiteiten in het Bos, waardoor bezoekers kennis kunnen maken met de fascinerende rijkdom van het Amsterdamse Bos. Beluister ook onze speciale serie Boscasts over biodiversiteit!

Mensen, planten, dieren, organismen, bacteriën en schimmels hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Alles hangt met elkaar samen. De verschillende soorten houden elkaar in evenwicht. Dat noemen we biodiversiteit. Als mensen moeten we biodiversiteit koesteren, omdat we niet zonder kunnen leven.

Maar de variatie in soorten dieren en planten holt in rap tempo achteruit. Ook in Nederland verliezen we planten, dieren, ecosystemen en landschappen, die uniek zijn voor ons land en de wereld. Of het nu gaat om bacteriën, insecten, de meerkoet of de Nederlands polders, elke vorm van leven – zowel nu als de toekomstige generaties – heeft bestaansrecht.

Daarom heeft de VN 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Ieder jaar staan we op die dag stil bij het belang van diversiteit in de natuur. Het thema dit jaar is From agreement to action: build back biodiversity. Internationale afspraken over biodiversiteit zijn nodig, maar we moeten ook gewoon in actie komen. En dat is wat we in het Amsterdamse Bos doen. We bieden onze bezoekers niet alleen ontspanning in de buitenlucht, we zijn ook iedere dag bezig de waardevolle natuur in het Bos te behouden.

Biodiversiteit in het Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos is 22 mei de start van de Week van de Biodiversiteit. Een week lang laten we onze bezoekers kennismaken met de fascinerende rijkdom van het Bos. Voor kinderen zijn er verschillende excursies, zoals een zoektocht naar de vele bomen in het Bos. Onderweg leer je hoe belangrijk de bomen zijn voor al het leven in het bos. Ook volwassenen komen aan hun trekken. Een vleermuizenwandeling bijvoorbeeld, of een bezoekje aan de Schotse Hooglanders in het bos, die al herkauwend hun bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Kijk in de Boskalender.

Het Amsterdamse Bos is heel belangrijk voor de biodiversiteit van de regio. We houden de verschillende soorten in het Bos goed in de gaten, zoals de bosuilen en de eekhoorns. Dood hout laten we zoveel mogelijk liggen, als voedsel en nestelplaats voor insecten en andere dieren. We maken natuurvriendelijke oevers, die langzaam aflopen en begroeid zijn met water- en oeverplanten. Dat trekt veel diersoorten zoals de meervleermuis en de waterspitsmuis, maar ook libellen, vissen, vlinders, amfibieën en vogels. Langs de Ringvaart maken we overwinteringsplekken voor ringslangen.

Kennismaken met biodiversiteit? Luister de Boscast

Wilt u meer weten over biodiversiteit in het Amsterdamse Bos, luister dan naar de Boscast. Speciaal voor de Week van de Biodiversiteit hebben we een korte serie gemaakt, waarin wordt uitgelegd wat biodiversiteit is en waar je die in het Bos kunt ontdekken. Beluister de Boscast.

Elders in Noord-Holland

U bent zoals altijd van harte welkom in het Amsterdamse Bos, maar ook elders zijn er activiteiten rondom 22 mei. Overal zijn vrijwilligers aan de slag voor biodiversiteit.

Hier worden 3 initiatieven uitgelicht: landschapnoordholland.nl/dagvandebiodiversiteit.

Nog meer leren over biodiversiteit? Volg dan de leuke cursus voor beginners van de IVN Natuuracademie ivn.nl/online-cursussen-over-de-natuur/biodiversiteit-de-basis.

Alle informatie bij elkaar

In de Boskalender vindt u een overzicht van alle activiteiten die we organiseren in het kader van de Week van de Biodiversiteit. Behoud van biodiversiteit is een uitdaging waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Kom naar het Amsterdamse Bos tijdens de Week van de Biodiversiteit!