Ambities: Bosplan 2012-2016

Wij willen dit cultureel erfgoed duurzaam in stand houden en het maatschappelijke rendement ervan verhogen.

College en gemeenteraad

Het college van B&W, gemeente Amsterdam, heeft de organisatie begin 2011 opdracht gegeven om een nieuw beleidsplan op te stellen. Aan de ene kant dwingt de economische recessie het Amsterdamse Bos tot zorgvuldige keuzes. Aan de andere kant zijn de ontwikkelingen rond het Bos en de groeiende wensen vanuit de samenleving onontkoombaar.

Voordat begonnen is met het beleidsplan, heeft de organisatie allerlei instellingen, ervaringsdeskundigen en experts geraadpleegd in zogenaamde Bosateliers. Deze ateliers hebben honderden aanbevelingen, adviezen, ideeën en wensen opgeleverd en zijn gebundeld in het Dromenboek Amsterdamse Bos (PDF, 4,8 MB). Dit Dromenboek vormde de inspiratiebron voor het nieuwe beleidsplan: Bosplan 2012-2016.

In december 2011 is het Bosplan 2012-2016 (PDF, 5,6 MB) goedgekeurd door het College van B&W. In april 2012 is het goedgekeurd door de gemeenteraad.

Rendement voor stad en omgeving

Wat is de waarde van het Amsterdamse Bos? Het Amsterdamse Bos rendeert vanaf het moment dat in 1934 de spades de grond in werden geschoven. En nog iedere dag, op weg naar de tachtigste verjaardag, bewijst het Bos zijn meerwaarde. De sporters, toppers en amateurs, de gezinnen bij de geitenboerderij, bezoekers van het Openluchttheater, kinderen die klauteren in het klimpark FunForest, de rustzoekers op de wandelpaden of in sauna Spa Zuiver: mensen die plezier en ontspanning zoeken en dat vinden in het Amsterdamse Bos. Op een andere manier rendeert het Bos evengoed: via de 530 ton aan CO2-opname door de bomen en als biotoop met 150 boomsoorten en tientallen dier- en plantsoorten. Bovendien zijn er dagelijks 100 mensen aan het werk via leer-werkstages, maatschappelijke stages, re-integratietrajecten of vrijwilligers- werk.

In het Bosplan 2012-2016 komen alle vormen van dit ‘maatschappelijk rendement’ van het Amsterdamse Bos terug.

Nieuwe dynamiek

De maatschappelijke meerwaarde van het Bos weerspiegelt een nieuwe dynamiek: mensen hebben andere behoeften, het bos wordt anders en intensiever gebruikt dan voorheen. Bovendien ligt het Amsterdamse Bos in een omgeving die voortdurend en steeds sneller verandert. Er komen meer bezoekers uit een steeds grotere omgeving en grootstedelijke ontwikkelingen zoals de Zuidas, de SportAs, de Olympische Ambitie, de Structuurvisie 2040 en de verbreding van de A9 zijn van invloed.

Doelen

Het doel is om het Amsterdamse Bos als cultureel erfgoed van Amsterdam duurzaam in stand te houden en om tegelijkertijd het maatschappelijke rendement ervan te verhogen. Want er gebeurt al veel, maar er kan meer op de 1000 hectare die het Amsterdamse Bos groot is: van avontuurlijke speelplekken voor kinderen en skeelerroutes, tot een zomerbosfestival, de productie van houtartikelen en nog meer leer- en werkplek- ken voor Amsterdammers die zich willen ontwikkelen. De balans tussen de groene en de maatschappelijke functie van het Bos vormt bij iedere nieuwe stap het belangrijkste aandachtspunt, met duurzaamheid als de grote randvoorwaarde.