De Bosorganisatie

De Bosorganisatie

Kunstwerk Birth of Change van kunstenaar Serge Verheugen, voor het kantoor van organisatie het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is onderdeel van de gemeente Amsterdam. Voor de organisatie Amsterdamse Bos werken op dit moment 48 mensen, verdeeld over vier verschillende teams:

  • Beheer en onderhoud
  • Strategie en ontwikkeling
  • Publiekscontacten
  • Staf

Beheer&onderhoud

Beheer en onderhoud

Dit team is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos.

Dat is het groen, de natuurgebieden, het weg- en straatmeubilair, de watergangen, de Bosbaan, de gebouwen en de voertuigen.

Ook Boswerk valt onder dit team. Zij zijn verantwoordelijk voor de leer- en werkplekken in het Bos.

Strategie&ontwikkeling

Strategie en ontwikkeling

Dit team houdt zich bezig met het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van beleid voor het Amsterdamse Bos.

Dit betekent onder andere de voorbereiding en uitvoering van projecten (op het gebied van groen en bijvoorbeeld verkeer), het monitoren van het gebruik van het bos en de toetsing van plannen van derden.

Ook het beleid van het Amsterdamse Bos wordt door dit team opgesteld.

Publiekscontacten

Publiekscontacten

De Boswachterij, de Boswinkel en het Evenementenbureau vormen samen Publiekscontacten.

Het team houdt zich bezig met taken als toezicht en handhaving, informatievoorziening en voorlichting, excursies en workshops, coƶrdinatie en begeleiding van evenementen.

Staf

Het Stafbureau houdt zich bezig met administratieve, financiƫle, facilitaire, personele zaken en contractbeheer en verhuur en archiefbeheer.

Ook communicatie en voorlichting valt hier onder.

Contact

Vragen, opmerkingen, meldingen of complimenten?

Mail of bel ons of doe een melding. Voor klachten ga naar: amsterdam.nl/klachten.

T: 020 251 7840 (De Boswinkel)
E: boswinkel@amsterdam.nl

Volg ons op facebook!

Volg ons op facebook! Check het Amsterdamse Bos op Tripadvisor!

Frame