Uitdagingen

Het Amsterdamse Bos staat voor de uitdaging om een goede balans te vinden tussen de groene en de maatschappelijk functies.

De maatschappelijke functies van het Bos zijn het faciliteren van sportbeoefening, recreatie, evenementen, (educatieve) activiteiten, het aanbieden van natuureducatie en voorlichting, plaats bieden aan kunst en cultuur en mensen in staat stellen om te leren, te werken en zich te ontwikkelen.

Daar tegenover staat de functie van het groen, als verblijfsplek voor flora en fauna, de 200.000 bomen die fungeren als de groene longen van de stad en omgeving en het Amsterdamse Bos als onderdeel van de Groene As: het groene lint tussen Spaarnwoude tot Amstelland.

De balans tussen deze groene en de maatschappelijke functies van het Amsterdamse Bos vormt bij iedere nieuwe stap het belangrijkste aandachtspunt, met duurzaamheid als de grote randvoorwaarde.