Aanvraagformulier dagtoestemming aangespannen paard

Aanvraagformulier dagtoestemming aangespannen paard

Met het ‘formulier Aanvraag dagtoestemming aangespannen paard’ kun je een aanvraag indienen voor toestemming om te rijden met aangespannen paard op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos. Vul hiervoor onderstaande velden in. Je ontvangt bericht of je aanvraag wordt gehonoreerd of niet.

De kosten voor de dagtoestemming bedragen €25,- per dag (van zonsopgang tot 12:00 uur). Een dagtoestemming dient minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Uw gegevens

Gegevens aanvrager


max. bestandsgrootte van 19MB
Toelichting

Voeg een scan of kopie toe van uw geldig menbewijs (voorheen koetsiersbewijs).

Ondertekening door aanvrager

De aanvrager verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn verstrekt en hierbij akkoord te gaan met de algemene voorschriften en aanvullende voorwaarden waaronder de ontheffing wordt verstrekt (zie toelichting). (verplicht)
Toelichting

Hiervoor gelden de Voorschriften ontheffing Amsterdamse Bos en de aanvullende voorwaarden voor het rijden met aangespannen paard. Deze voorschriften staan op de ontheffing vermeld en kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden. Het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden maakt de ontheffing ongeldig.