Pad tot huidige pagina

Planning

Planning

Tijdlijn ontwikkeling Bosbaanentree (Status: Huidig)

Eind mei 2024

Uitgangspunten ontwerp

Begin juni 2024

Interne sessies directie Sport & Bos gemeente Amsterdam

Juni en juli 2024

Opstellen nota van uitgangspunten en verder uitwerken ontwerpen

Augustus en september 2024

Betrekken ondernemers, bezoekers en omwonenden in en om het Amsterdamse Bos

Oktober 2024

Afronden nota van uitgangspunten

Januari 2025

Vaststellen nota van uitgangspunten door college van burgemeester en wethouders