Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Voorbereidingen doortrekken fietspad Nieuwe Meerlaan

Het fietspad langs de Nieuwe Meerlaan wordt dit najaar doorgetrokken richting de rotonde op de Bosrandweg. De voorbereidende werkzaamheden vinden nu plaats.

Werkzaamheden fietspad langs Bosrandweg

Het fietspad langs de Bosrandweg wordt opnieuw geasfalteerd. In verband met de werkzaamheden wordt het fietspad tijdelijk afgesloten.

Betonnen steigers finishgebied Bosbaan

De betonnen steigers op de Bosbaan zijn onderzocht en blijken niet meer geschikt voor auto's en zwaar materieel. De Bosorganisatie treft maatregelen.

Defosfatering

Rijnland voert een proef uit met de defosfatering van water in het Amsterdamse Bos om de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren.

Langdurige afsluiting deel Kleine Noorddijk

Een deel van de Kleine Noorddijk in het Amsterdamse Bos wordt vanwege de slechte staat van het wegdek langdurig afgesloten.

Bamboebrug Bloesempark

De bamboebrug in het Amsterdamse Bos is na een aantal noodreparaties aan vervanging toe. Na de bloeiperiode van het bloesempark in 2019 maken we de brug duurzamer met een nieuw ontwerp.

Aanplant bomen

Op diverse plekken in het Amsterdamse Bos worden dit voorjaar en najaar van 2019 bomen aangeplant. Te beginnen met het 'Beukenlaantje' naar het Bloesempark.

Kap Canadese populieren

In het Amsterdamse Bos worden 76 Canadese populieren gekapt vanwege het hoge risico op takbreuk.

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Frame