Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Werkzaamheden grote parkeerplaats Geitenboerderij

Aan de grote parkeerplaats bij de Geitenboerderij vinden in oktober werkzaamheden plaats.

Onderhoud Land van Bosse

Op een deel van het Land van Bosse vinden dit najaar onderhoudswerkzaamheden plaats.

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein fase 2

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. In het najaar van 2018 vindt de 2e fase van de werkzaamheden plaats.

Voorplein Wagenerstadion

Van september tot half oktober 2018 wordt het voorplein van het Wagenerstadion en hockeyclub AH&BC heringericht. Bezoekers worden omgeleid.

Groene tribune

De Bosbaan krijgt een 'groene tribune', de voorbereidingen vinden nu plaats.

Werkzaamheden omgeving Zonneweide

Vanaf 24 september wordt een voetpad nabij de Zonneweide afgesloten in verband met voorbereidende werkzaamheden die plaatsvinden voor de verbreding van de A9.

Watertransportleiding Kleine Poel

Van december 2017 t/m eind 2018 vervangt Waternet de watertransportleiding onder de Kleine Poel.

Bestrijding eikenprocessierups

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende lichamelijke reacties teweegbrengen bij mens en dier. De Gemeente Amsterdam neemt daarom ook dit jaar maatregelen om de eikenprocessierups in het Amsterdamse Bos te bestrijden.

Maaien Oeverlanden

De Oeverlanden worden de komende tijd weer gemaaid, de werkzaamheden duren naar verwachting een maand.

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Frame