Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Opknappen parkeerplaatsen Bosbaanweg en Nieuwe Meerlaan

Eind week 4 en begin week 5 wordt er gewerkt aan de bestrating bij de parkeerplaatsen die langs de Bosbaanweg en Nieuwe Meerlaan liggen.

Werkzaamheden A9

Vanaf 20 januari start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden aan de A9 in het deel dat door het Amsterdamse Bos loopt.

Werk aan fietspad langs Bosrandweg

De provincie Noord-Holland vervangt van 9 t/m 13 december 2019 het biobased asfalt op het fietspad langs de Bosrandweg in Amstelveen.

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Verbetering natuurvriendelijke oevers Nieuwe Meer

Begin december start Hoogheemraadschap Rijnland met werkzaamheden aan de oevers van het Nieuwe Meer, ter verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.

Werkzaamheden gebied Bosbaansluis

We verbeteren de toegankelijkheid in het noordelijkste gebied van het Bos en herstellen zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp. We leggen poelen aan en zaaien kruiden. Er komt ook nieuw meubilair!

Tijdelijke bouwbrug en -weg Spa Sport Hotel Zuiver

In verband met werkzaamheden bij Spa Sport Hotel Zuiver worden een tijdelijke bouwbrug en -weg aangelegd.

Bamboebrug Bloesempark

De bamboebrug in het Amsterdamse Bos is na een aantal noodreparaties aan vervanging toe. We maken de brug duurzamer met een nieuw ontwerp.

Aanplant bomen

Op diverse plekken in het Amsterdamse Bos worden in 2019 en 2020 bomen aangeplant.

Dunningen

Van het najaar tot het voorjaar vinden weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf september 2019 tot het voorjaar van 2020 de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Kap Canadese populieren

In het Amsterdamse Bos worden 76 Canadese populieren gekapt vanwege het hoge risico op takbreuk.

Defosfatering

Rijnland voert een proef uit met de defosfatering van water in het Amsterdamse Bos om de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren.

Aanplant bamboe en rododendrons Bloesempark

Een gedeelte van het Bloesempark wordt dit najaar opgeknapt. Waar nodig worden de bamboe en rododendrons opnieuw aangeplant op het talud.

Kleine Poelakker krijgt ondiepe poel

Rijnland start met werkzaamheden in de Kleine Poelakker bij de Amstelveense Poel. Het werk is onderdeel van een reeks ingrepen om de waterkwaliteit en ecologie in de Amstelveense Poel te verbeteren.

Renovatie Zonneweide

Het naaktrecreatieterrein de Zonneweide in het Amsterdamse Bos krijgt dit najaar een opknapbeurt.

Tijdelijke afsluiting pad ecologische zone

In het zuidelijk deel van het Bos is een deel van een pad tijdelijk afgesloten vanwege vandalisme. Het pad doorkruist de nieuwe ecologische verbindingszone en loopt parallel aan de Bosrandweg.

Betonnen steigers finishgebied Bosbaan

De betonnen steigers op de Bosbaan zijn onderzocht en blijken niet meer geschikt voor auto's en zwaar materieel. De Bosorganisatie treft maatregelen.

Onderhoud bermen parkeerplaatsen Wagenerstadion

Aan de bermen rond de parkeerplaatsen bij het Wagenerstadion vindt onderhoud plaats.

Frame