Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf september 2019 tot het voorjaar van 2020 de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Aanplant bomen

Op diverse plekken in het Amsterdamse Bos worden dit voorjaar en najaar van 2019 bomen aangeplant. Te beginnen met het 'Beukenlaantje' naar het Bloesempark.

Kap Canadese populieren

In het Amsterdamse Bos worden 76 Canadese populieren gekapt vanwege het hoge risico op takbreuk.

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Langdurige afsluiting deel Kleine Noorddijk

Een deel van de Kleine Noorddijk in het Amsterdamse Bos wordt vanwege de slechte staat van het wegdek langdurig afgesloten.

Bamboebrug Bloesempark

De bamboebrug in het Amsterdamse Bos is na een aantal noodreparaties aan vervanging toe. We maken de brug duurzamer met een nieuw ontwerp.

Aanplant bamboe en rododendrons Bloesempark

Een gedeelte van het Bloesempark wordt dit najaar opgeknapt. Waar nodig worden de bamboe en rododendrons opnieuw aangeplant op het talud.

Betonnen steigers finishgebied Bosbaan

De betonnen steigers op de Bosbaan zijn onderzocht en blijken niet meer geschikt voor auto's en zwaar materieel. De Bosorganisatie treft maatregelen.

Defosfatering

Rijnland voert een proef uit met de defosfatering van water in het Amsterdamse Bos om de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren.

Onderhoud bermen parkeerplaatsen Wagenerstadion

Aan de bermen rond de parkeerplaatsen bij het Wagenerstadion vindt onderhoud plaats.

Uitkijkpunt Doolhof

Het houten uitkijkpunt van het Doolhof verkeert in slechte staat en wordt binnenkort vervangen.

Renovatie Zonneweide

Het naaktrecreatieterrein de Zonneweide in het Amsterdamse Bos krijgt dit najaar een opknapbeurt.

Kleine Poelakker krijgt ondiepe poel

Rijnland start met werkzaamheden in de Kleine Poelakker bij de Amstelveense Poel. Het werk is onderdeel van een reeks ingrepen om de waterkwaliteit en ecologie in de Amstelveense Poel te verbeteren.

Tijdelijke bouwbrug en -weg Spa Sport Hotel Zuiver

In verband met werkzaamheden bij Spa Sport Hotel Zuiver worden een tijdelijke bouwbrug en -weg aangelegd.

Frame