Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Werk aan fietspad langs Bosrandweg

De provincie Noord-Holland vervangt van 9 t/m 13 december 2019 het biobased asfalt op het fietspad langs de Bosrandweg in Amstelveen.

Verbetering natuurvriendelijke oevers Nieuwe Meer

Begin december start Hoogheemraadschap Rijnland met werkzaamheden aan de oevers van het Nieuwe Meer, ter verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.

Werkzaamheden gebied Bosbaansluis

We verbeteren de toegankelijkheid in het noordelijkste gebied van het Bos en herstellen zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp. We leggen poelen aan en zaaien kruiden. Er komt ook nieuw meubilair!

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Onderhoud paden

Dit najaar verbeteren we een aantal paden in het Amsterdamse Bos die in slechte staat verkeren.

Aanplant bomen

Op diverse plekken in het Amsterdamse Bos worden dit voorjaar en najaar van 2019 bomen aangeplant. Te beginnen met het 'Beukenlaantje' naar het Bloesempark.

Dunningen

Van het najaar tot het voorjaar vinden weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf september 2019 tot het voorjaar van 2020 de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Kleine Poelakker krijgt ondiepe poel

Rijnland start met werkzaamheden in de Kleine Poelakker bij de Amstelveense Poel. Het werk is onderdeel van een reeks ingrepen om de waterkwaliteit en ecologie in de Amstelveense Poel te verbeteren.

Defosfatering

Rijnland voert een proef uit met de defosfatering van water in het Amsterdamse Bos om de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren.

Aanplant bamboe en rododendrons Bloesempark

Een gedeelte van het Bloesempark wordt dit najaar opgeknapt. Waar nodig worden de bamboe en rododendrons opnieuw aangeplant op het talud.

Bamboebrug Bloesempark

De bamboebrug in het Amsterdamse Bos is na een aantal noodreparaties aan vervanging toe. We maken de brug duurzamer met een nieuw ontwerp.

Renovatie Zonneweide

Het naaktrecreatieterrein de Zonneweide in het Amsterdamse Bos krijgt dit najaar een opknapbeurt.

Tijdelijke bouwbrug en -weg Spa Sport Hotel Zuiver

In verband met werkzaamheden bij Spa Sport Hotel Zuiver worden een tijdelijke bouwbrug en -weg aangelegd.

Onderhoud bermen parkeerplaatsen Wagenerstadion

Aan de bermen rond de parkeerplaatsen bij het Wagenerstadion vindt onderhoud plaats.

Kap Canadese populieren

In het Amsterdamse Bos worden 76 Canadese populieren gekapt vanwege het hoge risico op takbreuk.

Betonnen steigers finishgebied Bosbaan

De betonnen steigers op de Bosbaan zijn onderzocht en blijken niet meer geschikt voor auto's en zwaar materieel. De Bosorganisatie treft maatregelen.

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Frame