Pad tot huidige pagina

Werk in uitvoering / projecten

Lijst

Werk in uitvoering in het Amsterdamse Bos

Werkzaamheden brug 506

Brug 506 in het Amsterdamse Bos heeft een gat in het wegdek. Dit wordt onderzocht en zodra mogelijk gerepareerd.

Zorgplicht bomen

In het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht (bomen) uitgevoerd.

Onderhoud Land van Bosse

Op een deel van het Land van Bosse vinden dit najaar onderhoudswerkzaamheden plaats.

Groene tribune

De Bosbaan krijgt een 'groene tribune', na de voorbereidende werkzaamheden vindt nu de aanleg plaats.

Gladheidbestrijding

Nu het weer kouder wordt, is het handig om te weten hoe we in het Amsterdamse Bos omgaan met gladheid.

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein fase 2

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. In het najaar van 2018 vindt de 2e fase van de werkzaamheden plaats.

Werkzaamheden omgeving Zonneweide

Vanaf 24 september wordt een voetpad nabij de Zonneweide afgesloten in verband met voorbereidende werkzaamheden die plaatsvinden voor de verbreding van de A9.

Groot onderhoud N231

De Provincie Noord-Holland voert van begin november 2018 tot en met september 2019 groot onderhoud uit aan de N231.

Verbreding A9

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Watertransportleiding Kleine Poel

Van december 2017 t/m eind 2018 vervangt Waternet de watertransportleiding onder de Kleine Poel.

Frame