Pad tot huidige pagina

Deelnamevoorwaarden Buitenlesdag Amsterdamse Bos

De voorwaarden voor deelname aan het trainingsprogramma Buitenlesdag Amsterdamse Bos 2023 zijn als volgt:

Organisatie

Het trainingsprogramma Buitenlesdag Amsterdamse Bos inclusief de Buitenlesdag op 4 april 2023 (vanaf nu "Buitenlesdag") wordt georganiseerd door het Amsterdamse Bos (vanaf nu "Organisatie"), onderdeel van gemeente Amsterdam, in samenwerking met Tine Nieboer, Katja van Dalen van NatuurlijkBegaafd en ANMEC (vanaf nu "Samenwerkingspartners").

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit vier workshops, de Buitenlesdag en de Terugkomdag en vindt plaats in 2023.

Workshops

De workshops vinden plaats in de buitenlucht in het Amsterdamse Bos op de volgende data en tijden:

 • woensdag 15 februari 2023 13.30-17.00 uur
 • woensdag 22 februari 2023 13.30-17.00 uur
 • woensdag 8 maart 2023 13.30-17.00 uur
 • woensdag 15 maart 2023 13.30-17.00 uur

De exacte verzamellocatie in het Amsterdamse Bos wordt op een later tijdstip aan de deelnemers bekend gemaakt.

De workshops zijn erop gericht de deelnemers de stap naar buitenonderwijs te laten zetten, zodat ze hun eigen buitenonderwijs leren ontwerpen en te verbeteren.

Buitenlesdag

De Buitenlesdag vindt plaats in het Amsterdamse Bos op dinsdag 4 april 2023 (geschatte tijden: 08.30-13.00 uur) en is onderdeel van de Nationale Buitenlesdag 2023, een initiatief van IVN en Jantje Beton.

Na een gezamenlijke opening van de dag, op een nader te bepalen buitenlocatie in het Bos, gaan de leerkracht-deelnemers met hun eigen klas in het Bos hun eigen buitenlesprogramma uitvoeren, geassisteerd door de Pabo-deelnemers.

Terugkomdag

De Terugkomdag vindt plaats in het Amsterdamse Bos op woensdag 4 oktober 2023 (13.30-17.00 uur).

Deze dag heeft als doel om met de deelnemers het trainingsprogramma en de eerste periode van het eigen lesprogramma te evalueren, ervaringen te delen en de opgedane kennis in de eigen schoolomgeving te ontsluiten en toe te passen, onder andere via het nieuwe groene leernetwerk van ANMEC.

Natuurintelligentie-vragenlijst

De deelnemer vult tijdens de trainingsperiode tweemaal de Natuurintelligentievragenlijst in. Eenmaal vóór de eerste workshop en eenmaal na afloop van de trainingsperiode. De natuurintelligentievragenlijst ontworpen door omgevingspsycholoog professor Agnes v/d Berg, kent twee versies: een voor volwassenen en een voor kinderen. De uitkomsten van deze testen zullen anoniem worden gebruikt door de Organisatie en de Samenwerkingspartners en Agnes van den Berg.

Deelnemers

Het trainingsprogramma biedt plek aan tien leerkracht-deelnemers en veertig Pabo student-deelnemers.

 • De deelnemer is in bezit van een Pabo diploma of is studerend aan een Nederlandse Pabo-instelling;
 • In het geval van een leerkracht-deelnemer: de deelnemer is leerkracht in het regulier primair onderwijs, bij een school in de gemeente Amsterdam;
 • De deelnemer is in het bezit van een geldige VOG. Deze is tenminste geldig t/m 4 april 2023;
 • De deelnemer heeft schriftelijke toestemming voor deelname van de directie van de school en/of Pabo instelling;
 • De deelnemer levert aan de Organisatie voor aanvang van de eerste workshop (15 februari 2023) de volgende schriftelijke documenten aan:
  • De geldige VOG
  • De schriftelijke toestemming van de schooldirectie en/of Pabo instelling
  • Ingevulde online vragenlijst natuurintelligentie
 • Door inschrijving verbindt de deelnemer ze zich aan verplichte deelname aan alle vier de workshops, het evenement Buitenlesdag 2023 en de Terugkomdag:
  • Workshops (13.30-17.00 uur) op:
   • woensdag 15 februari 2023
   • woensdag 22 februari 2023
   • woensdag 8 maart 2023
   • woensdag 15 maart 2023
  • Evenement Buitenlesdag (08.30-13.00 uur) op dinsdag 4 april 2023
  • Terugkomdag (13.30-17.00 uur) op woensdag 4 oktober 2023
 • De deelnemer zorgt zelf voor:
  • eigen vervoer workshops
  • eigen vervoer met klas Buitenlesdag
  • geschikte buitenkleding
 • De leerkracht-deelnemer neemt met de eigen klas deel aan de Buitenlesdag op 4 april.
 • De school van de leerkracht-deelnemer blijft tijdens de Buitenlesdag verantwoordelijk voor de kinderen van de eigen klas. De klassen worden op de Buitenlesdag begeleid door de leerkracht-deelnemer en daarbij geassisteerd door de Pabo-deelnemers.
 • Tijdens de workshops, de Buitenlesdag en de Terugkomdag worden foto- en filmopnames gemaakt van de deelnemers. De deelnemer geeft toestemming tot gebruik van deze foto- en filmopnames door de Organisatie en derde partijen.
 • De leerkracht-deelnemer zorgt voor toestemming van de ouders/verzorgers van de kinderen dat er foto’s van hen gemaakt mogen worden tijdens de Buitenlesdag. Indien ouders/verzorgers geen toestemming geven, kunnen die kinderen i.v.m. opnames niet meedoen aan de buitenlesdag.
 • De leerkracht-deelnemer zorgt voor toestemming van de ouders/verzorgers van de kinderen voor het afnemen van de Natuurintelligentietest bij de kinderen ten behoeve van de Buitenlesdag.

Leernetwerk ANMEC

De deelnemer geeft toestemming door ANMEC benaderd te worden in het kader van hun groene leernetwerk.

 • De deelnemer wordt uitgenodigd lid te worden van het groene educatieve leernetwerk van ANMEC en krijgt de mogelijkheid zich in te zetten als pionier binnen het netwerk.

Aanmelden en definitieve deelname

 • Aanmelding gaat via het digitale aanmeldformulier op amsterdamsebos.nl;

 • Door aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de deelnamevoorwaarden;

 • De inschrijving sluit op 7 februari 2023.

 • Wegens een beperkt aantal plaatsen, ontvangen alle inschrijvingen uiterlijk 9 februari 2023 schriftelijk bericht of ze deelnemer zijn geworden.