Pad tot huidige pagina

Trainingsprogramma Buitenlesdag Amsterdamse Bos

Ben jij leerkracht PO in Amsterdam & omgeving of Pabo student in Nederland? Ben je graag buiten in de natuur en geïnteresseerd in buitenonderwijs & natuureducatie? Geef je dan op voor het gratis trainingsprogramma ‘Buitenlesdag Amsterdamse Bos.’ Je kunt je inschrijven tot en met 7 februari 2023. Er is plaats voor 10 leerkrachten PO en 40 Pabo studenten.

Inhoud

In 4 workshops leer je:

  • Alles om met jouw klas je eigen programma op de Buitenlesdag op 4 april in het Amsterdamse Bos te doen en daarna in welk (Amsterdams) groengebied dan ook.
  • De leerdoelen van jouw school te verwerken in buitenlessen.
  • Hoe je buiten in de natuur een dagdeel besteedt, waarbij verschillende vakgebieden vakoverstijgend aan bod komen.
  • Niet met behulp van werkbladen en boeken, maar door gebruik te maken van de natuur.

Je leert te vertrouwen op je eigen competenties voor het lesgeven in de natuur en handvatten om dit verder te ontwikkelen.

Wat vragen we van jou

Deelname is gratis. Wel vragen wij jouw tijd en betrokkenheid. Je volgt alle 4 de workshops én vervolgens neem je deel met je eigen klas aan de Nationale Buitenlesdag in het Amsterdamse Bos op 4 april. Ook ben je bij de terugkomdag en word je uitgenodigd onderdeel te worden van het nieuwe groen educatief leernetwerk van ANMEC, de Amsterdamse organisatie voor natuur en milieueducatie, onderdeel van het landelijk netwerk van IVN.

Waarom bieden we dit aan

Het Amsterdamse Bos heeft als stadsbos een essentiële betekenis voor de regio. Als longen van de stad, voor biodiversiteit en klimaatadaptatie en voor de broodnodige rust en recreatie. Het Bos is er niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. We investeren op verschillende manieren in die toekomst. In beheer en onderhoud, maar ook door educatie. In buitenlessen bouwen kinderen spelenderwijs een band op met de natuur, waarvan zij zelf de waarde ontdekken.

Buitenonderwijs is onderwijs dat plaatsvindt in de buitenlucht, echt buiten in de natuur. Het gaat niet om ‘even’ een lesje geven, maar over het besteden van een dagdeel in de natuur, waarbij verschillende thema’s die je normaal gesproken in de klas leert nu met behulp van de natuur aan bod komen.

Nationale Buitenlesdag

De training en de Buitenlesdag in het Bos zijn onderdeel van de Nationale Buitenlesdag 2023, een initiatief van IVN en Jantje Beton. Voor het trainingsprogramma werkt het Amsterdamse Bos samen met buitenlesleerkracht van 2022 Tine Nieboer, Katja van Dalen van NatuurlijkBegaafd en ANMEC. Zie ook Het grootste klaslokaal van Nederland.

Meedoen?

De inschrijving is inmiddels gesloten. Aanmelden kon tot 8 februari 2023. Uit alle inzendingen kiezen wij de definitieve groep deelnemers. De eerste week van februari hoor je of jij tot de gelukkigen behoort.

Belangrijke data om alvast te blokken in je agenda:
Programmaonderdeel Datum
Sluiting inschrijving dinsdag 7 februari 2023
Bekendmaking deelnemers donderdag 9 februari 2023
Workshop 1 woensdag 15 februari 2023
Workshop 2 woensdag 22 februari 2023
Workshop 3 woensdag 8 maart 2023
Workshop 4 woensdag 15 maart 2023
Buitenlesdag in het Amsterdamse Bos dinsdag 4 april 2023
Terugkomdag & kick-off ANMEC leernetwerk woensdag 4 oktober 2023

Voor meer informatie, neem contact op via deboswinkel@amsterdam.nl.

Deelnamevoorwaarden

Deelname is gratis. Wel vragen wij jouw tijd en betrokkenheid. Je volgt alle 4 de workshops én vervolgens neem je deel met je eigen klas aan de Nationale Buitenlesdag in het Amsterdamse Bos op 4 april. Ook ben je bij de terugkomdag en word je uitgenodigd onderdeel te worden van het nieuwe groene educatief leernetwerk van ANMEC (de Amsterdamse organisatie voor natuur en milieueducatie, lokaal onderdeel van het landelijk netwerk van IVN). Zie verder alle deelnamevoorwaarden.

Leernetwerk ANMEC

In 2023 bouwt ANMEC aan een groen educatief leernetwerk dat educatie professionals verbindt en ondersteunt op het gebied van natuur en duurzaamheid. Het netwerk moet nog concrete vorm krijgen, maar zal inspelen op de behoeftes en wensen van de leden en heeft als doel samen te werken richting een natuurrijke school en kinderopvang. Het netwerk faciliteert de uitwisseling van kennis en ervaringen, biedt trainingsmogelijkheden en ontsluit de kennis die de deelnemers samen genereren.