Pad tot huidige pagina

Ecologische verbindingszone

Ecologische verbindingszone toekomstbeeld langs de Ringvaart (schets)

Het Amsterdamse Bos vormt een belangrijke schakel in ‘de Groene AS’, de groene verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude. Voor het goed functioneren van deze schakel heeft de gemeente Amsterdam langs de Ringvaart en door het Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos) in 2016-2017 een ecologische verbindingszone aangelegd.

In deze ecologische verbindingszone (zie plattegrond) bevinden zich natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages. Planten en dieren, waaronder de ringslang, vinden hier een geschikt leefgebied en kunnen zo andere natuurgebieden bereiken.

Plattegrond ecologische verbindingszone

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 744 kB).

Ringslang

De Amstelveense Poel is één van de belangrijke leefgebieden van de ringslang rond Amsterdam. Door de aanleg van de ecologische verbindingszone neemt de kans toe dat deze soort zich ook in andere potentieel geschikte leefgebieden, zoals het Schinkelbos of de oeverlanden van het Nieuwe Meer kan vestigen en van daaruit andere gebieden kan bereiken. Voor de ringslang worden broeihopen en overwinteringsplekken aangelegd.

Ecologische verbindingszone toekomstbeeld (schets)

Recreatie

Met de aanleg van de ecologische verbindingszone is ook een aantrekkelijk landschap voor recreatie ontstaan. Langs de Ringvaart zijn drie recreatieplekken ingericht, met meubels en steigers: bij de aanlegplek van de veerpont 'Ome Piet', ter hoogte van de parkeerplaats Berkenhoek en bij de loswal langs de Nieuwe Meerlaan. Het fietspad langs de Ringvaart is ook opgeknapt.

De Groene AS

De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden met elkaar, tussen Spaarnwoude (Haarlem, Amsterdam), de Westeinderplassen (Aalsmeer) en Amstelland (Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude). Andere onderdelen van de Groene AS die zijn gerealiseerd: de Lange Bretten, het Schinkelbos, delen van de Tuinen van West, de Bovenlanden Aalsmeer en de groenstructuur door Amstelveen.

Amsterdamse ecologische structuur

De ecologische verbindingszone door het Amsterdamse Bos maakt ook deel uit van de Amsterdamse ecologische structuur. Met de aanleg van faunapassages zijn 3 knelpunten in de ecologische structuur van Amsterdam opgelost:

  • de fietstunnel onder de Burgemeester Colijnweg bij de Schipholdraaibrug
  • de Nieuwe Meerlaan
  • de provinciale Bosrandweg (herstel bestaande, niet functionerende faunapassage)

Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over de ecologische verbindingszone.

Provincie Noord-Holland

De ecologische verbindingszone is mede mogelijk gemaakt met subsidie en medewerking van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Provincie Noord-Holland logo

Hoogheemraadschap van Rijnland