Pad tot huidige pagina

De Waterentree

In het noordelijkste gebied van het Bos is de Waterentree, met poelen, kruiden en fraaie nieuwe meubels waar bezoekers kunnen uitrusten en van het landschap genieten.

De Waterentree is de nieuwe naam van het gebied rondom de Bosbaansluis en het water van 'de Banaan'. In 2020-2021 hebben we de toegankelijkheid verbeterd en zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp hersteld.

Delen van het gebied waren dichtgegroeid, waardoor de zichtbaarheid van het cultuurhistorisch ontwerp van het Bos gedeeltelijk verloren ging. Deze hebben we weer geopend door onderbeplanting weg te snoeien. Ook hebben we het gebied beter toegankelijk gemaakt met de aanleg van paden, een kano-oversteek bij de Koenensluis en de plaatsing van meubilair en steigers.

Natuurimpuls

De natuur ontwikkelt zich goed. Door de aanleg van 3 poelen, het aanbrengen van water- en oeverplanten en het inzaaien van kruiden heeft de natuur een impuls gekregen. Dit werpt zijn vruchten af: libellen, waterjuffers, schaatsenrijders en kikkervisjes zijn volop aanwezig.

Om de kwetsbare natuur te beschermen zijn honden niet toegestaan op de locatie naast de Bosbaansluis en bij de oever van het Nieuwe Meer (zie ook onderstaande plattegrond).

Meubilair

Het nieuwe meubilair is speciaal voor het Amsterdamse Bos ontworpen. Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone 'Groene AS' tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos is langs de Ringvaart een eerste serie van dit meubilair geplaatst. Dit wordt veelvuldig door bezoekers gebruikt, evenals als de nieuwe meubels van de Waterentree.

Watertrap

Bij de poel die dicht langs het pad loopt is in de 'watertrap' af te lezen of het water is gestegen of gedaald. Deze trap vormt tevens een overloop naar de naastgelegen 'Banaan'. Uiteindelijk verwachten we dat het waterpeil in deze poel uitkomt op een hoogte van 4 meter onder NAP.

Werklocaties

Op de plattegrond ziet u een overzicht van de locaties waar is gewerkt.

  1. aanleg zitbank in het water met uitzicht op de wetlands
  2. aanleg kano oversteek bij de Koenensluis tussen het water van het Nieuwe Meer en de Hoornsloot
  3. aanleg paden, trap, zitbanken en een wateroversteek van stapbalken bij de Bosbaansluis
  4. aanleg van poelen met watertrap en herinrichting van oevers van de Banaan
  5. herinrichting van de oever van de Nieuwe Meer met de grond die vrijkomt uit de poelen en aanleg van een steiger met zitbank
  6. aanbrengen van een hoogzit bij de oeverlanden van de Nieuwe Meer

Poster Waterentree

Deze poster is ook te downloaden als PDF: POSTER website Waterentree 191115 (PDF, 326 kB).

Locaties