Pad tot huidige pagina

Rijkswaterstaat werkt aan A9 in het Bos

Rijkswaterstaat werkt aan de A9 door het Amsterdamse Bos. Sommige paden zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden veroorzaken verkeers- en geluidshinder.

Update 1 september 2022

Tijdelijke afsluiting Burgemeester A. Colijnweg, Sierkade en Bleekerskade: aug-nov'22

Vanaf 15 augustus tot en met begin november 2022 wordt gewerkt op en nabij de Burgemeester A. Colijnweg, Sierkade en Bleekerskade. De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verbreden van de bruggen in de A9 over de Sierkade en Bleekerskade.

Op de Burgemeester A. Colijnweg gelden verkeersmaatregelen zoals tijdelijke afsluiting van één rijbaan met een om en om regeling. De onderdoorgang Bleekerskade, de onderdoorgang Sierkade en de vaarwegen Kromsloot en Landscheidingsvaart worden gedurende enkele weken in augustus, september en oktober afgesloten. Omleidingen worden ter plaatse aangeduid met gele borden.

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 2,3 MB).

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 2,1 MB).

Langdurige afsluiting Schipholdijk 7 sep'22-medio'24

Vanaf 7 september wordt de Schipholdijk afgesloten voor alle verkeer. Dit duurt tot medio 2024. Omleidingen worden ter plaatse aangeduid met gele borden.

De Schipholbrug wordt aan beide zijden verbreed. Voor deze werkzaamheden zijn routes nodig voor het bouwverkeer. Eén van deze routes loopt over de Schipholdijk. Vanwege de beperkte ruimte blijkt het niet mogelijk de Schipholdijk open te houden voor het verkeer én de veiligheid voor de weggebruikers te kunnen waarborgen tijdens de werkzaamheden.

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 97 kB).

Overzicht actuele hinder

Voor een uitgebreid overzicht met omleidingskaarten en data van de werkzaamheden gaat u naar het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat (RWS). Hier vindt u ook een actuele hinderkaart.

Meer informatie over de werkzaamheden om en nabij de Burgemeester Colijnweg, Sierkade, Bleekerskade en de vaarwegen vindt u hier in het online bezoekerscentrum van RWS.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Schipholbrug en de afsluiting van de Schipholdijk leest u hier in het online bezoekerscentrum van RWS.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 19:30 uur. Er wordt gedurende 2 weekenden doorgewerkt.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002. Ook kunt u een mail sturen naar a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Verbreding A9

Dit is de volgende stap in de verbreding van de A9 van 3 naar 4 rijstroken per rijrichting tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Begin 2020 is gestart met het deel van de A9 dat door het Amsterdamse Bos loopt. De werkzaamheden rondom het Amsterdamse Bos zijn naar verwachting in 2026 klaar.