Pad tot huidige pagina

Rijkswaterstaat werkt aan A9 in het Bos

Rijkswaterstaat (RWS) werkt aan de A9 door het Amsterdamse Bos. Sommige paden zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden veroorzaken verkeers- en geluidshinder.

Update 2 augustus 2023

Onderdoorgang A9 Nieuwe Meerlaan en Sierkade

Deze zomer werkt Rijkswaterstaat aan verschillende onderdoorgangen van de A9 in het Amsterdamse Bos.

Nieuwe Meerlaan
Rijkswaterstaat (RWS) legt een hulpbrug aan voor de A9 ter hoogte van het A9-viaduct over de Nieuwe Meerlaan. De pijlers voor deze hulpbrug komen in de Spaanse Vaart, de watergang langs de Nieuwe Meerlaan. Ter voorbereiding van het werk heeft RWS het fietspad langs de Nieuwe Meerlaan naar de andere kant van de weg verplaatst en de loop van de Nieuwe Meerlaan op deze plek enigszins aangepast.

Sierkade
Het viaduct over de Sierkade wordt de komende jaren in zijn geheel vernieuwd en verbreed. De werkzaamheden aan het viaduct zijn gekoppeld aan de verbreding van de A9, met een verdiepte ligging op die locatie. De werkzaamheden starten in juli 2023 en zijn naar verwachting in april 2024 klaar.

Verkeersmaatregelen
Hieronder ziet u wat u daar als bezoeker van het Amsterdamse Bos van merkt:
- Afsluitingen voor fietsers en voetgangers
Van 17 juli tot eind september is de onderdoorgang Sierkade afgesloten voor fietsers en voetgangers. U wordt met borden omgeleid via het fietspad langs de Nieuwe Meerlaan.
Let op: van 7 tot en met 20 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats en zijn alle onderdoorgangen geopend.

- Afsluitingen voor ruiters
Van 17 juli tot begin 2024 is het ruiterpad op de Sierkade onder de A9 afgesloten. Ruiters kunnen omrijden via ruiterpad Nieuwe Meerlaan. Van 24 tot en met 28 juli kan dit alleen over het fietspad.
Let op: van 7 tot en met 20 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats en zijn alle onderdoorgangen geopend.

- Afsluitingen voor waterrecreanten
Van 17 juli tot en met 22 september is de waterdoorgang Kromsloot onder de A9 afgesloten. Kano’s en onderhoudsvaartuigen kunnen omvaren via de Spaanse Vaart (de watergang bij de Nieuwe Meerlaan).
Let op: van 7 tot en met 20 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats en zijn alle onderdoorgangen geopend.

Langdurige afsluiting Schipholdijk sep'22 - medio'24

Vanaf 7 september wordt de Schipholdijk afgesloten voor alle verkeer. Dit duurt tot medio 2024. Omleidingen worden ter plaatse aangeduid met gele borden.

De Schipholbrug wordt aan beide zijden verbreed. Voor deze werkzaamheden zijn routes nodig voor het bouwverkeer. Eén van deze routes loopt over de Schipholdijk. Vanwege de beperkte ruimte blijkt het niet mogelijk de Schipholdijk open te houden voor het verkeer én de veiligheid voor de weggebruikers te kunnen waarborgen tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Schipholbrug en de afsluiting van de Schipholdijk leest u hier in het online bezoekerscentrum van RWS.

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 97 kB).

Actueel overzicht RWS

Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht gaat u naar het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat (RWS). Hier vindt u ook een actuele hinderkaart. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 19:30 uur.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002. Ook kunt u een mail sturen naar a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Verbreding A9

Dit is de volgende stap in de verbreding van de A9 van 3 naar 4 rijstroken per rijrichting tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Begin 2020 is gestart met het deel van de A9 dat door het Amsterdamse Bos loopt. De werkzaamheden rondom het Amsterdamse Bos zijn naar verwachting in 2026 klaar.