Pad tot huidige pagina

Rijkswaterstaat werkt aan A9 in het Bos

Rijkswaterstaat (RWS) werkt aan de A9 door het Amsterdamse Bos. Sommige paden zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden veroorzaken verkeers- en geluidshinder.

Laatste update: 19 januari 2023

Afsluiting Burgemeester A. Colijnweg

Vanaf maandag 23 januari 7.00 uur tot en met vrijdag 3 februari 17.00 uur is de Burgemeester A. Colijnweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In die periode worden damwanden aangebracht direct langs en vanaf de rijbaan van de Colijnweg.

Omleidingen

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Handweg, Bovenkerkerweg, Beneluxlaan en Bosrandweg (N231) naar de Fokkerweg (N232). Zie onderstaande omleidingskaart.

Buslijn 186 tussen Amstelveen en Schiphol Noord kan niet passeren en rijdt een aanpaste route. Kijkt u voor actuele reisinformatie op connexxion.nl/nl/reisinformatie.

Fietsers en voetgangers kunnen passeren via het fiets- en voetpad langs de Burg. A. Colijnweg en de Doorweg.

Geluidshinder

Het aanbrengen van damwanden brengt geluidsoverlast met zich mee. Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen en op zaterdag 28 januari tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Zie ook het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Langdurige afsluiting Schipholdijk 7 sep'22-medio'24

Vanaf 7 september wordt de Schipholdijk afgesloten voor alle verkeer. Dit duurt tot medio 2024. Omleidingen worden ter plaatse aangeduid met gele borden.

De Schipholbrug wordt aan beide zijden verbreed. Voor deze werkzaamheden zijn routes nodig voor het bouwverkeer. Eén van deze routes loopt over de Schipholdijk. Vanwege de beperkte ruimte blijkt het niet mogelijk de Schipholdijk open te houden voor het verkeer én de veiligheid voor de weggebruikers te kunnen waarborgen tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Schipholbrug en de afsluiting van de Schipholdijk leest u hier in het online bezoekerscentrum van RWS.

U kunt dit kaartje ook downloaden als jpg (JPG, 97 kB).

Actueel overzicht RWS

Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht gaat u naar het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat (RWS). Hier vindt u ook een actuele hinderkaart. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 19:30 uur.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002. Ook kunt u een mail sturen naar a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Verbreding A9

Dit is de volgende stap in de verbreding van de A9 van 3 naar 4 rijstroken per rijrichting tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Begin 2020 is gestart met het deel van de A9 dat door het Amsterdamse Bos loopt. De werkzaamheden rondom het Amsterdamse Bos zijn naar verwachting in 2026 klaar.