Pad tot huidige pagina

Biodiversiteit in het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is van onschatbare waarde voor de biodiversiteit van de regio. Op allerlei manieren. Ontdek tijdens de Week van de Biodiversiteit wat het Bos betekent voor ons leefklimaat.

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. En het Amsterdamse Bos maakt hier de week van de biodiversiteit van, van 22 tot 29 mei. We willen mensen bewust maken van het belang van biodiversiteit, en uitleggen wat waarom dit zo is.

In het Amsterdamse Bos organiseerden we daarom de hele week activiteiten voor jong en oud, excursies en lezingen. Ook voor de kleintjes waren er activiteiten, zoals Peuters in het Wild en Op zoek naar de Bomenschat. Kijk voor alle activiteiten en de actuele agenda in de Boskalender.

Wat is biodiversiteit?

Verlies van biodiversiteit is een van de grote bedreigingen voor de mens. Maar waar hebben we het nu precies over als we praten over biodiversiteit? Het begrip staat voor de verscheidenheid van het leven op aarde. Het gaat niet alleen over de verschillende soorten planten, dieren en microben, maar ook over de genetische variatie binnen een soort.

De verscheidenheid ontstaat, omdat overal op de wereld soorten zich aan andere omstandigheden aanpassen. Daarom heeft een vos in het Amsterdamse Bos een rode vacht een vos op de Noordpool een witte.

Ecosystemen

Biodiversiteit is belangrijk, omdat in een gebied alle organismen met elkaar samenwerken en verbonden zijn. Die samenwerking noemen we een ecosysteem. In het Amsterdamse Bos kun je verschillende ecosystemen zien. Naast bossen omvat het gebied ook water, weidegebieden en rietlanden. Wanneer de diversiteit in een van die ecosystemen afneemt, vermindert ook het vermogen van dat ecosysteem om te overleven en om van waarde te zijn voor de omgeving.

Essentieel

Het besef groeit dat biodiversiteit en ecosystemen essentieel zijn voor het functioneren van onze planeet. En dus voor het welzijn van de mens. Zo is bijvoorbeeld de wereldwijde voedselvoorziening afhankelijk van bestuiving van bloemen door insecten. En diversiteit van gewassen is belangrijk voor het behoud van een gezond voedselsysteem.

Biodiversiteit in Nederland

Helaas staat biodiversiteit onder druk, vooral in Nederland. De laatste decennia is er sprake van een sterke afname van het aantal planten- en diersoorten en van het aantal leefgebieden waarin deze soorten voorkomen. Dit komt onder andere door de intensivering van de landbouw, de verstedelijking en de klimaatverandering.

Biodiversiteit in het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos speelt een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit in de regio. We monitoren het Bos en de verschillende soorten, zoals eekhoorns en bosuilen. We laten dood hout liggen, onder meer zodat allerlei insecten zich thuis voelen. We baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren en we maken natuurvriendelijke oevers, die langzaam aflopen en begroeid zijn met water- en oeverplanten. Zo trekken ze veel diersoorten aan zoals de meervleermuis en de waterspitsmuis maar ook libellen, vissen, vlinders, amfibieën en vogels. Langs de Ringvaart worden ook overwinteringsplekken voor ringslangen gerealiseerd.

Doe mee

Behoud van biodiversiteit is een uitdaging waar we ons allemaal voor moeten inzetten. Kijk in de Boskalender voor alle activiteiten.