Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Grote Grazers

In de ‘Stem van het Bos’ brengen we de verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld.

Maaien zoals de Grote Grazers grazen

In het Amsterdamse Bos maaien we zoals de Grote Grazers grazen. In heemtuin Vogeleiland doen we dat op kleine schaal, door het gras kort te houden met een zeis. In de rest van het Bos doen we dat op grotere schaal, door bij iedere maaibeurt steeds een deel van de veldbegroeiing te laten staan. Zo is er altijd voldoende voedsel en schuilgelegenheid in het veld voor vlinders, bijen, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. In deze video leggen Leo en Manou uit hoe dit werkt.

Stem van het Bos

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden en verhalen: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van Bosbezoekers of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte.

Het Bos heeft ons veel te vertellen. In de rubriek Stem van het Bos brengen we deze verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren.