Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Water

In de ‘Stem van het Bos’ komen verschillende mensen aan het woord als vertaler van de verhalen van het Amsterdamse Bos.

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van bezoekers aan het Bos of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte. Het Bos heeft ons veel te vertellen, maar kan niet tot ons spreken in mensentaal.

In de ‘Stem van het Bos’ komen verschillende mensen aan het woord als vertaler van de verhalen van het Amsterdamse Bos. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren, door ons in hen in te leven.

In deze eerste nieuwsbrief legt projectleider Cor Schreuder uit wat het belang is van een goede waterkwaliteit voor het leven van onder andere vissen, algen, waterplanten, libellen en dansmuggen.

Amsterdamse Bos verbetert waterkwaliteit

Het Amsterdamse Bos werkt achterstallig onderhoud weg. Het baggeren van de watergangen hoort daar ook bij. In een 10-jaarlijkse cyclus brengen we middels een nieuw baggerplan de watergangen op orde. Het baggeren is goed voor de waterkwaliteit, wat goed is voor de biodiversiteit. Lees hier verder: Amsterdamse Bos verbetert waterkwaliteit.