Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Zoogdieren

In de ‘Stem van het Bos’ brengen we de verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld.

Zoogdieren in het Amsterdamse Bos

Er leven wel 28 zoogdiersoorten in het Amsterdamse Bos. Sommige van deze dieren kun je spotten tijdens een wandeling in het Bos, of misschien zie je sporen van de dieren zoals pootafdrukken of voedselresten. Andere zoogdieren laten zich alleen ’s nachts zien. Om een idee te krijgen welke zoogdieren er leven in het Bos en op welke locaties, maken we onder andere gebruik van wildcamera’s. Boswachter Claudia en ecoloog Sasja vertellen in deze video over zoogdieren in het Bos.

Dit zijn de 28 zoogdiersoorten die in het Bos leven: bunzing, wezel, hermelijn, steenmarter, boommarter, vos, Europese mol, Europese rode eekhoorn, Europese haas, konijn, West-Europese egel, verwilderd paard, gedomesticeerd rund, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, gewone bosmuis, gewone bosspitsmuis, veldmuis, huisspitsmuis, dwergmuis, rosse woelmuis, muskusrat en bruine rat.

Stem van het Bos

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden en verhalen: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van Bosbezoekers of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte.

Het Bos heeft ons veel te vertellen. In de rubriek Stem van het Bos brengen we deze verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren.