Feiten & Cijfers

De belangrijkste feiten en cijfers naar de grootste thema’s van het Amsterdamse Bos op een rij.

Cijfers van het Amsterdamse Bos

 • 1000 hectare: bos, speelweiden, polders, vijvers en watergangen;
 • Het Amsterdamse Bos is 22 maal Vondelpark en 3 maal Central Park in New York;
 • 200.000 bomen, waarvan 3.500 solitaire- en laanbomen
 • 19 hectare moeras(bos)
 • 3.000 stuks terreinmeubilair
 • 116 bruggen (waarvan 67 van de Amsterdamse School-architect Piet Kramer)
 • 200 km fiets- wandel- en ruiterpaden
 • 14 km aaneengesloten kanowater
 • 2 kinderbaden

Natuur & Klimaat

 • Een bos op kleibodem, zeldzaam in Nederland
 • Rijke biodiversiteit (lees meer: Flora & Fauna)
 • Begrazing door Schotse hooglanders en Exmoor pony's
 • Bijzondere vegetaties van de oeverlanden o.a. rietorchis, welriekende nachtorchis en ronde zonnedauw
 • Het Amsterdamse Bos is een belangrijk leefgebied voor de ringslang. Jaarlijks 1000 uitgekomen ringslangeieren

Bezoekers

Het Bos wordt jaarlijks 6 miljoen keer bezocht (tellingen 2009-2010). Bezoekers: 40% uit Amsterdam, 27% uit Amstelveen, 17% uit de regio, 16% van elders. De bezoekers waarderen het Amsterdamse Bos met een 8,2.

Geschiedenis

Sport

 • Sportpark met hockey, voetbal, tennis en cricket (in totaal circa 8.500 leden)
 • Wagener Stadion met jaarlijkse diverse evenementen
 • Bosbaan met jaarlijks circa 30 evenementen (voornamelijk roeien)
 • Tenniscomplex Amstelpark met SPA
 • Joggen, fietsen, kanoën, paardrijden, vissen, klimmen, schaatsen, voetbal enz.
 • Trimbaan, veldloopparkoers, hardlooproutes, halve marathon

Educatieve publieksactiviteiten

Bezoekerscentrum met jaarlijks circa 100 educatieve evenementen voor scholen, evenementen voor Stadspashouders en workshops met IVN (uilenballen pluizen, fluitjes maken).

Organisatie

Het Bos is in eigendom en beheer bij de gemeente Amsterdam (Bosorganisatie 50,67 fte).