Pad tot huidige pagina

Actievoorwaarden online prijsvragen Amsterdamse Bos

Onderstaande actievoorwaarden gelden bij online acties en prijsvragen in het Amsterdamse Bos.

Actievoorwaarden online prijsvragen Amsterdamse Bos

 1. Prijsvragen en acties worden uitgeschreven door: gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos. Kantoorhoudende aan Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB, Amstelveen.
 1. De regels waaraan bij deelname aan de prijsvraag dient te worden voldaan, staan bij de prijsvraag vermeld. Zoals: deadline inzending/deelname, afmetingen inzending, aantal inzendingen per persoon, enzovoorts.
 1. Het aantal winnaars van de prijsvraag staat bij de prijsvraag vermeld.
 1. De te winnen prijs staat bij de prijsvraag vermeld, ook het aantal prijzen.
 1. Eveneens staat bij de prijsvraag vermeld op welke wijze de prijs wordt uitgekeerd.
 1. Inzendingen blijven eigendom van de deelnemers aan de prijsvraag. Wel behoudt het Amsterdamse Bos zich het recht voor de inzendingen in andere communicatiemiddelen te publiceren, met naamsvermelding van de fotograaf/maker, in het kader van de uitgeschreven wedstrijd. Hier staat geen honorarium tegenover.
 1. De actie loopt gedurende de aangegeven periode.
 1. Aan de actie kan worden deelgenomen door iedereen behalve werknemers van de Amsterdamse Bos organisatie.
 1. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
 1. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 1. Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te beƫindigen. In geval van wijziging of beƫindiging van de actie zal hiervan een mededeling worden gedaan op www.amsterdamsebos.nl, ofwel op www.facebook.com/amsterdamsebos.
 1. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 1. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 1. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Gemeente Amsterdam/Amsterdamse Bos is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos.
 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers die geen bericht hebben ontvangen hebben geen prijs gewonnen.
 1. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.