Voorwaarden toestemming voertuigen Amsterdamse Bos

Voor een toestemming van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig, gelden onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden toestemming voertuigen Amsterdamse Bos:

  1. De toestemming mag slechts worden gebruikt ten behoeve van bovengenoemde bestemming, route en reden.
  2. Van de toestemming mogen geen fotokopieƫn of andere afdrukken worden gemaakt.
  3. De bestuurder mag bij het gebruik van de toestemming de omgeving, het overige verkeer en Bos-bezoekers niet hinderen en/of in gevaar brengen.
  4. De bestuurder dient stapvoets te rijden.
  5. De toestemming dient te allen tijde volledig en goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst.
  6. De Wegenverkeerswet blijft van toepassing.
  7. De gemeente is bevoegd om te allen tijde de toestemming met onmiddelijke ingang middels invordering te beƫindigen zonder opgaaf van reden.
  8. Aanwijzingen gegeven door boswachterij Amsterdamse Bos of politie dienen direct te worden opgevolgd.
  9. In voorkomende gevallen van niet nakomen van - of wegens het overtreden van een voorwaarde(n) van de toestemming zal de Boswachterij of politie handhaven.
  10. De gemeente Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze toestemming, en wordt gevrijwaard door de bestuurder voor vorderingen van derden voor schade als gevolg van deze toestemming.