Pad tot huidige pagina

Overzicht van commerciële gebruikers van het Bos

Vrouw met honden in het Bos, fotograaf Johannes Abeling

Sinds begin mei 2016 staan bij alle ingangen van het Amsterdamse Bos nieuwe borden met daarop onze belangrijkste huisregels. Een daarvan houdt in dat commerciële activiteiten in het Amsterdamse Bos niet zijn toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de Bosorganisatie. Op onderstaande pagina staat een overzicht van organisaties die toestemming hebben voor commercieel gebruik van het Bos.

Hondenuitlaatservices (8 honden)

Hondenuitlaatservices (5 honden)

Segwaytours

Overig

NB. Deze lijst is (nog) niet volledig en wordt zoveel mogelijk up to date gehouden. Evenementen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Commercieel gebruik van het Bos

Het Amsterdamse Bos is een natuur- en recreatiegebied. Het commercieel, beroepsmatig en bedrijfsmatig gebruik maken van het Amsterdamse Bos valt niet binnen de primaire bestemming van het Bos. Commerciële activiteiten zijn in het Amsterdamse Bos dan ook niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de eigenaar (gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos).

Wij zien echter dat er een grote behoefte bestaat om op een commerciële manier gebruik te maken van het Bos. Wij maken daarom steeds een zorgvuldige afweging of een activiteit met de primaire bestemming van het Bos valt te verenigen en al dan niet wordt toegestaan.

Voorwaarden

De toestemming wordt verleend op grond van Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Aan de toestemming worden verschillende voorwaarden verbonden.

Huisregels

Kijk voor meer informatie over alle huisregels in het Amsterdamse Bos op de huisregelpagina.