Pad tot huidige pagina

Boswachterij in het Amsterdamse Bos

De boswachters van het Amsterdamse Bos zijn in de eerste plaats gastheer of gastvrouw van het Bos. Zij maken meerdere malen per dienst een ronde door het Bos en reageren en anticiperen op wat er gebeurt.

Dit kan van alles zijn: van het uitleggen van de weg aan iemand die verdwaald is, tot het opruimen van een illegaal kampement in een van de bospercelen.

De boswachters zijn iedere dag van de week in wisselende diensten aanwezig. Vooral overdag wanneer de meeste bezoekers er zijn, maar zijn er ook ’s avonds en ’s nachts. De Boswachterij maakt deel uit van het team Publiekscontacten en werken nauw samen met de verschillende onderdelen van de organisatie van het Amsterdamse Bos.

Boswachters Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom

Educatie

De boswachters zijn naast het maken van rondes ook actief bezig met het verzorgen van educatieve momenten. Dit kunnen excursies voor bijvoorbeeld schoolklassen, bedrijven of particulieren zijn. Ze verzorgen de rondvaarten door het Bos, die een heel andere kant van het Bos laten zien. Ook geven de boswachters presentaties over het Bos, over bijvoorbeeld de flora en fauna in hun bijzondere werkgebied. De excursies kunnen worden aangevraagd via de Boswinkel. Hun vaste excursies staan vermeld in de Boskalender.

Een schoon en veilig Bos

Vanwege de grote diversiteit van bezoekers en de verschillende manieren van gebruik van het Bos zijn de boswachters boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). Dit geeft hun de bevoegdheid om, indien nodig, verbaliserend op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het gemotoriseerd verkeer door het Bos, maar ook de handhaving van wetgeving, zoals bijvoorbeeld bij stroperij of vernieling. Hun rol als gastheer/gastvrouw en hun bevoegdheden om handhavend op te kunnen treden dragen bij aan een schoon en veilig Bos.

Wat ook bijdraagt aan dit schoon en veilige Bos is de goede samenwerking met de diverse hulpdiensten. De boswachters worden vaak gevraagd te assisteren bij ongevallen in het Bos, en dan vooral vanwege hun gebiedskennis. Vaak zijn de boswachters als eerste ter plaatse en zijn hierom allen gediplomeerd EHBO-er en beschikken over apparatuur om bijvoorbeeld te kunnen reanimeren.

Verder nemen zij deel aan diverse overlegvormen over bijvoorbeeld het beheer van het Bos, evenementen en de gebouwen in het Bos. Ook begeleiden zij stagiaires van diverse opleidingen.

Voorlichting door de boswachter

Flora en fauna monitoring

Onze boswachters inventariseren ook de flora en fauna in het Amsterdamse Bos. Van het tellen van uitgekomen ringslangeieren tot broedvogelmonitoring, van het controleren van bijzondere orchideeën, tot het samen met vrijwilligers zorgen voor schone nestkasten voor uilen en zangvogels. Ook is de Boswachterij vaak de eerste opvang voor (huis-)dieren die gewond, verdwaald of achtergelaten zijn in het Bos.

Wil je een excursie boeken?

Daarvoor kun je contact opnemen met De Boswinkel:
E: boswinkel@amsterdam.nl
T: 020 251 7840 (De Boswinkel)
Zie ook: Excursies.

De Boswachters begeleiden ook excursies in het Bos.

Informatie, meldingen en klachten

Boswachters Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom

Weblog

Onze boswachters houden een weblog bij waarin ze vertellen over hun werkzaamheden en ervaringen in het Amsterdamse Bos.

Contact

De Boswachterij is gehuisvest in De Boswinkel:
Bosbaanweg 5
1182 DA Amstelveen
T: 06 2908 1628

Voertuig toestemming aanvragen

Via het Aanvraagformulier toestemming kun je toestemming aanvragen voor gemotoriseerd vervoer in het Bos.