Meer over de ringslang

In het Amsterdamse Bos zijn broeihopen aangelegd voor de ringslang. Deze broeihopen helpen voor de verspreiding van de ringslangen. De ringslang gebruikt de broeihopen voor de voortplanting.

Foto van een ringslang die wordt vastgehouden.

Als er ringslangen in een gebied aanwezig zijn, betekent dit dat het gebied een hoge natuurwaarde (grotere biodiversiteit) heeft. De ringslang stelt namelijk hoge eisen aan de inrichting van zijn leefgebied. Daar profiteren ook veel andere diersoorten van.

Monitoring

Elk jaar vindt monitoring van de broeihopen plaats om een beeld te krijgen van de populatie en de verspreiding. Het Bos streeft in het kader van de Groene AS (ecologische verbindingszone Amstelland-Spaarnwoude) naar een verspreiding van de ringslang in noordelijke en westelijke richting.

Ongevaarlijk en beschermd

De ringslang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe soort die bij directe bedreiging zelden bijt. Ze danken hun naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring.

De ringslang is een wettelijk beschermde soort (tabel 3 Flora- en faunawet) en staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten.  Deze slang kan een lengte bereiken van meer dan een meter. Op het menu staan voornamelijk kikkers. De ringslang is sterk aan water gebonden.

Belangrijk leefgebied

Mede dankzij zorgvuldig beheer is het Amsterdamse Bos één van de belangrijke leefgebieden voor de ringslang in het westen van ons land. Nergens in en rond Amsterdam worden zoveel eieren gevonden als juist hier.

Lees hier meer over de ringslang in Amsterdam.