Ijsvogels

In het Amsterdamse Bos leven ijsvogels. Deze felblauwe vogeltjes zijn erg schuw, maar als je geluk hebt kun je er een voorbij zien flitsen boven open water.

IJsvogel in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

IJsvogels zijn holenbroeders. Ze gebruiken zelf gegraven gangen in omgevallen boomwortels of steile wandjes aan het water. Er worden ongeveer 5 a 6 eitjes per nest uitgebroed.

IJsvogelproject

Het gaat goed met de ijsvogels in het Amsterdamse Bos. Dit is onder meer te danken aan het ijsvogelproject, waarmee sinds eind 2013 meer broedgelegenheid voor ijsvogels in het Bos wordt gecreëerd.

Hierbij worden ‘ijsvogelwandjes’ gemaakt en oevers afgestoken, zodat deze steiler worden. Dit maakt het voor de ijsvogel aantrekkelijk om te nestelen.

IJsvogeljong in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

Kwetsbaar

De ijsvogel heeft open water nodig om te kunnen vissen. Strenge winters met veel ijsvorming maken het moeilijk voor dit kwetsbare vogeltje om te overleven. Anderzijds kan een bijzonder zacht voorjaar ertoe bijdragen dat ijsvogels meer nesten maken, dan de gebruikelijke twee per jaar. De ijsvogelstand wordt dus ook sterk beïnvloed door klimatologische omstandigheden.

IJsvogel in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

Contradictio in terminis

Het is eigenlijk apart dat deze vogel die niet van ijs houdt, ijsvogel heet. De Nederlandse naam ijsvogel heeft waarschijnlijk niets te maken met een voorkeur of een relatie met ijs maar is een verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat 'ijzervogel' betekent. Deze naam slaat op de metaalachtige glans van het blauwe verenkleed.

Een andere verklaring voor de naam is dat de ijsvogel 's winters bij het ijs werd gezien om uit een wak vissen te vangen. Welke van de twee de juiste verklaring biedt, is echter onderwerp van studie (Bron: Wikipedia).

Zie ook