Pad tot huidige pagina

Vogels in het Amsterdamse Bos

De vele afwisselende typen landschappen zorgen voor de daarbij behorende specifieke vogels.

Zo tref je in de oude bospercelen naast de zangvogels de grote bonte specht aan, terwijl de groene specht zich veel in het Schinkelbos laat horen én zien. In de rietkragen rondom de oeverlanden zie je gorzen, karekieten en soms zelfs de snor. Buizerds, haviken en sperwers zorgen voor het natuurlijk evenwicht. In de schemering kun je de bosuilen flink horen schreeuwen.

Foto van een nest met eieren

Verschillende vogelsoorten per gebied

Veel soorten zijn afhankelijk van verschillende stadia van ontwikkeling van het bos. Zo zijn er die het moeten hebben van open vlaktes zoals buizerds, groene spechten en torenvalken. Maar ook de kruid-, struik- en kruinlaag in het bos zijn van levensbelang. Op en rond het kruid pakken kleine vogeltjes zoals winterkoning zonder probleem de kleinste twijgjes om eten te zoeken, grotere vogels zoals merels en lijsters, gaaien en duiven zitten weer hoger in de struiklaag.

In en rond de oude nesten van spechten kun je de boomklever en boomkruiper mooi zien. Deze vogels maken dankbaar gebruik van de noeste arbeid van de spechtensnavels. Ijsvogeljes suizen in een blauwe flits voorbij. Een klein visje gaat mee als prooi… Lees meer over ijsvogels in het Bos in dit artikel.

Foto van specht

Jaarlijks controleren we de nestkasten van uilen. In dit artikel kun je daar meer over lezen.