Uilenkasten

In het Amsterdamse Bos hangen 20 uilenkasten. Deze worden jaarlijks, in het najaar, schoongemaakt en onderzocht op resten als voedsel, nestmateriaal en eieren.

foto bosuil

In een nestkast vonden we bijvoorbeeld een uitgedroogde mol, deze was waarschijnlijk te groot om door te slikken. Een andere nestkast lag vol met taxusbladeren. De taxusbladeren vormen voor de uil droog en warm nestmateriaal. Soms treffen we de bosuilen zelf ook aan.

In de winter zitten de uilen soms al op eieren. Een koude winter met veel sneeuw en een nat voorjaar kunnen er voor zorgen dat eieren niet worden bebroed. De bosuilen zijn dan langer bezig met het zoeken van voedsel om zichzelf in leven te houden.