Hoe helpt de EVZ de dieren? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Hoe helpt de EVZ de dieren? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Hier vind je de meest gestelde vragen over de ecologische verbindingszone in het Amsterdamse Bos.

Met de EVZ worden barrières voor dieren, zoals steile oevers en wegen, opgeheven. De actieradius van veel, voornamelijk kleine, diersoorten bedraagt soms slechts een paar honderd meter. Is er binnen die afstand geen geschikt leefgebied aanwezig dan is migratie niet mogelijk en raken populaties geïsoleerd. Het verbinden van leefgebieden maakt uitwisseling tussen populaties mogelijk en is daarmee van groot belang voor het voortbestaan van dieren.