Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Welke dieren profiteren van de EVZ? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Welke dieren profiteren van de EVZ? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Hier vind je de meest gestelde vragen over de ecologische verbindingszone in het Amsterdamse Bos.

De ringslang, de waterspitsmuis, de meervleermuis en het hooibeestje (een dagvlinder) zijn zogenaamde gidssoorten. Als de ecologische verbindingszone functioneert voor deze soorten dan profiteren daar ook een heleboel andere soorten van.