Waarom moeten er voor de EVZ bomen worden gekapt? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Waarom moeten er voor de EVZ bomen worden gekapt? - Veelgestelde vragen ecologische verbindingszone

Hier vind je de meest gestelde vragen over de ecologische verbindingszone in het Amsterdamse Bos.

Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en poelen is licht en ruimte nodig. Zo is de opwarming van poelen belangrijk voor de voortplanting van amfibieën. Voor kleine dieren is het creëren van een bosrand met struiken en bloemen enorm belangrijk. Dieren verplaatsen zich voornamelijk op de grens tussen bos en open gebied, langs oevers en bosranden. Daar vinden ze de meeste bescherming en het meeste voedsel.