Pad tot huidige pagina

Stem van het Bos: Wormen en schimmels in het Bloesempark

De bomen en de bodemkwaliteit in het Bloesempark zijn niet in optimale staat. We proberen de bodemkwaliteit te verbeteren door middel van zogenaamde ‘nature-based solutions’. De natuur helpt zo de natuur. In deze Stem van het Bos leggen we uit hoe dat werkt.

Bodemvoedselweb

In het bodemvoedselweb werken allerlei organismes samen om nutriënten beschikbaar te maken voor bomen en planten. Bomen maken suikers aan en delen die via hun wortels met de bodem. Schimmels maken nutriënten beschikbaar en wormen zorgen ervoor dat de schimmels optimaal kunnen functioneren. Ze zorgen ervoor dat plantwortels door verschillende grondlagen heen kunnen breken en daardoor zuurstof in de grond kunnen vinden. Door de gangen die ze graven kan bovendien regenwater makkelijker wegstromen.

Duurzame bodemverbetering

Voorafgaand aan de bloesemperiode hebben we de bomen in het Bloesempark hulpmiddelen geboden in de vorm van schimmels en wormen. De bomen moeten vervolgens zelf hun eigen bodemvoedselweb weer inregelen. We hopen dat deze aanpak helpt om de uitval van bomen op lange termijn te verkleinen.

Nature-based Solutions

Het toevoegen van wormen en schimmels aan de bodem om de kwaliteit te verbeteren, is een typisch voorbeeld van zogenaamde 'Nature-based Solutions' (NbS). De naam geeft het al een beetje aan: dit zijn oplossingen die geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur. Rijksoverheid omschrijft Nature-based Solutions als: "acties die de bescherming, het duurzaam beheer en het herstel van natuurlijke en beheerde ecosystemen mogelijk maken, die tegelijkertijd het menselijk welzijn en de biodiversiteit ten goede kunnen komen.". Een mooie samenwerking dus tussen Team Amsterdamse Bos en de natuur om de gezondheid van het Bos te bevorderen!

Meer lezen
Wil je meer lezen over dit onderwerp, kijk dan op Bodemverbetering Bloesempark door inzet wormen en schimmels - Amsterdamse Bos.

Stem van het Bos

Het Amsterdamse Bos kent vele geluiden en verhalen: het ritselen van blaadjes in de wind, de roep van een uil, het klapperen van vleugels of het gekraak van takjes. Maar ook enthousiaste stemmen van Bosbezoekers of een overvliegend vliegtuig. Klanken van dichtbij of veraf, hoge en lage, harde en zachte.

Het Bos heeft ons veel te vertellen. In de rubriek Stem van het Bos brengen we deze verhalen van het Amsterdamse Bos in beeld. Zo ontdekken wat we van dieren, planten en elementen kunnen leren.

Nieuwsgierig naar andere stemmen van het Bos? Meer aflevering Stem van het Bos.