Pad tot huidige pagina

Ontwerp Voedselbos

Het Voedselbos komt op de weide aan de oostkant van Geitenboerderij Ridammerhoeve. Lees hier meer over het ontwerp en de locatie.

Kinderen uit Amsterdam hebben bij wethouder Ivens de wens uitgesproken voor meer voedselbossen in en om Amsterdam, waar je voedsel kunt plukken en leren over de natuur. Het Voedselbos in het Amsterdamse Bos is een combinatie van deze wens en de uitvoering van de Amsterdamse Voedselstrategie en Groenvisie van Amsterdam voor de jaren 2020-2050 (PDF, 20 MB): een groene leefbare stad voor mens en dier.

Samen met kinderen en geïnteresseerden hebben we het Voedselbos ontworpen, onder begeleiding van professionals.

Dit ontwerp kunt u ook downloaden als jpg (JPG, 602 kB).

Boslandbouw en voedselbos

We noemen het Voedselbos, maar eigenlijk is het een combinatie van boslandbouw en voedselbos. Het boslandbouwgebied wordt ook wel 'productiebos' of 'agroforestry' genoemd. Het boslandbouwgebied bestaat uit 2 delen, een noordelijk deel en een zuidelijk deel met daartussen een strook gras. Die grasstrook houdt de historische zichtlijn in dit deel van het Bos in stand.

Oogst

De opbrengst uit de boslandbouw wordt in eerste instantie verwerkt door de vrijwilligers die helpen met het onderhoud. Als de oogst het toelaat komt er ook een samenwerking met lokale ondernemers.

Plukken

Rondom het boslandbouwgebied ligt een wandelpad. Dat richten we in als voedselbos. Vanaf dit pad is het boslandbouwgedeelte te zien. Dit is openbaar terrein. Wandelaars mogen hier op verschillende plekken zelf van de struiken plukken. Wel met mate, zodat iedereen ervan kan genieten.

Water

De bestaande varkenspoel en bomen hebben een plek gekregen in het ontwerp. Van de poel aan de noordzijde van de weide maken we een mooie biotoop voor dieren. Rond het Voedselbos hebben we een wadi aangelegd. Een wadi is een groene greppel die helpt tegen wateroverlast en droogte. Aan een kant van het pad langs het water is in de toekomst een natuurvriendelijke oever bedacht.

Rijen en stroken

Het boslandbouwgedeelte hebben we ingericht op basis van een rijen- en strokenprincipe. De juiste richting voor de rijen en stroken is bepaald aan de hand van het zonlicht. De stroken zijn ingedeeld in verschillende lagen van bomen, struiken, kruiden en ingezaaid teeltgoed. We planten een combinatie van vooral inheemse/autochtone soorten en niet inheems. Het boslandbouwgedeelte is niet openbaar toegankelijk.

Geiten

In het boslandbouwgedeelte zijn 2 percelen ingericht voor zogenaamde ‘silvopasture’. Die percelen worden met enige regelmaat begraasd door geiten. Deze combinatie van dierlijke begrazing en akkerbouw stimuleert de wortelgroei en verbetert de bodemstructuur. We zorgen ervoor dat de geiten niet in de overige percelen van het Voedselbos komen.

Vrijwilligers en educatie

Aan de noordzijde van het boslandbouwgedeelte staan op een kleine verhoging een grote en een kleine container. Deze zijn met hout betimmerd, zodat ze passen in de omgeving en de stijl van de Geitenboerderij. Er zijn ook boomstammen om op te zitten. Deze locatie wordt gebruikt door de vrijwilligers die het Voedselbos aanplanten en onderhouden. Ook is dit de plek waar we educatieve workshops gaan organiseren.