Pad tot huidige pagina

Bloesemparkgebied uitgebreid met nieuwe natuur

De noordzijde van het Bloesemparkgebied is uitgebreid met nieuwe natuur. Tot 2021 was dit gedeelte van het Bloesemparkgebied in gebruik als bebouwd perceel, met als adres Colijnweg 200. In 2022 hebben we het gebied heringericht tot groengebied. Het is sinds februari 2023 open voor publiek.

Dienstwoning

De woning die hier stond was een dienstwoning van de gemeente Amsterdam, die bewoond werd door boswachters van het Amsterdamse Bos. In het Bosplan 2020 – 2030, ‘Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos’, is opgenomen dat een aantal kleinschalige locaties in het Bos een nieuwe functie krijgt. Het perceel Colijnweg 200 is één van deze locaties.

Rondwandeling

Het stuk nieuwe natuur betekent een uitbreiding van het totale Bloesemparkgebied. Het zicht op groen vanuit het Bloesemparkgebied is vergroot. Beide gebieden zijn letterlijk met elkaar verbonden. De nieuwe natuur is namelijk op 2 plekken toegankelijk vanaf het wandelpad dat rondom het park met de 400 kersenbomen loopt.

Door de aanleg van een aantal balkenbruggen is het mogelijk om een rondwandeling te maken. Deze balkenbruggen zijn van hetzelfde ontwerp als de brug in de Waterentree in het Bos. In de drassige delen van het terrein liggen vlonders, alle overige paden zijn half verhard. Om het terrein een speelse inrichting te geven, loopt het pad over enkele verhogingen.

Bijzonder boomsoorten

Vóór de aanleg van het Amsterdamse Bos bevond zich op de locatie van het Bloesemparkgebied een boomkwekerij. Aan de noordzijde van het stuk nieuwe natuur staat een aantal bijzondere boomsoorten als overblijfsel uit die tijd. Deze bomen zijn ingepast in het ontwerp. Er zijn ook nieuwe bomen geplant, om het zicht op zowel de Colijnweg als de A9 te beperken. Richting het zuiden is de begroeiing meer open, met zichtlijnen naar de rest van het Bloesemparkgebied.

Natte natuur

De omgeving van het Bloesempark kent een waterrijke structuur. Aan de zuidzijde van het voormalig bebouwd perceel ligt de nadruk op de ontwikkeling van natte natuur. We hebben de waterrijke structuur versterkt met natuurvriendelijke oevers en moeras. Zo wordt de waterberging vergroot. Het maaiveld is over een brede zone verlaagd zodat rietoever en hooiland zich kunnen ontwikkelen.

Let op: honden zijn hier niet toegestaan.

Op deze kaart uit 1940 is te zien dat op het terrein vroeger een kwekerij was: