Pad tot huidige pagina

Huisregels Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Ieder met eigen wensen en bezigheden. Zolang iedereen rekening houdt met andere bezoekers en met de natuur, is het Bos groot genoeg om het naar eigen inzicht te gebruiken. De organisatie Amsterdamse Bos zet zich in om een ‘schone, hele en veilige’ plek te bieden voor een goed natuur- en recreatieklimaat. De bezoeker heeft hier zelf ook een verantwoordelijkheid in.

Om alles in goede banen te leiden hanteren we, naast de algemene wetgeving, ook huisregels. De boswachters zien er op toe dat deze regels worden nageleefd. In het Amsterdamse Bos is Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing.

Dames wandelen met honden in het Bos, foto: Marijke Mooy

Honden

Honden zijn welkom in het Bos en mogen op veel plekken vrij loslopen. Waar ze aangelijnd moeten worden of verboden zijn, wordt dat met borden aangegeven. De keuze van de aanlijn- en verbodsgebieden is gebaseerd op flora- en faunabescherming en het vermijden van conflicten met overige bezoekers (bekijk het hier op de kaart (PDF, 4,8 MB)).

Waar honden vrij mogen lopen, is het verplicht om je hond onder appèl te houden en niet te laten struinen of jagen door de bospercelen. Uiteraard dient overlast voor andere bezoekers voorkomen te worden. Vooral fietsers, hardlopers en ruiters kunnen last hebben van loslopende honden.

Net als in de rest van de gemeente is het ook in het Amsterdamse Bos verplicht om hondenpoep meteen op te ruimen. Zo blijft het Bos schoon. Het is aan de hondenbezitter zelf om een doeltreffend opruimmiddel voor hondenpoep bij zich te hebben. De poep kan vervolgens in één van de vele afvalbakken weggegooid worden.

Hondenuitlaatcentrales

In het Bos is een beperkt aantal vergunningen beschikbaar voor het bedrijfsmatig uitlaten van honden. Inmiddels zijn alle commerciële uitlaatcentrales die actief zijn in het Amsterdamse Bos gelegaliseerd. Het maximum is daarmee bereikt en er komen geen nieuwe uitlaatcentrales bij.

Met deze vergunning mag je met maximaal 8 honden tegelijk wandelen. Aan deze vergunning zijn verschillende voorwaarden verbonden waar de hondenuitlaatcentrale zich aan dient te houden. Bijvoorbeeld het dragen van herkenbare bedrijfskleding, contact tussen verschillende groepen honden moet voorkomen worden en de honden dienen onder appèl te staan.

Commercieel gebruik

Het op een commerciële manier gebruik maken van het Amsterdamse Bos is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar (gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos). Voorbeelden van commercieel gebruik zijn commerciële sportieve activiteiten, hondenuitlaatcentrales, foto- en filmopnames en evenementen.

Voor het organiseren van evenementen en foto- en filmopnames kun je contact opnemen met het Evenementenbureau. Voor overige commerciële activiteiten kun je contact opnemen met de Boswinkel, of vul het aanvraagformulier toestemming overige commerciële activiteiten in. Aan de toestemming kunnen voorwaarden verbonden zitten.

In het Overzicht van commerciële gebruikers van het Bos zie je welke organisaties op dit moment toestemming hebben voor commerciële activiteiten in het Bos.

Open vuur en barbecue

Open vuur maken in het Amsterdamse Bos is niet toegestaan in verband met de schade, overlast en brandgevaar die dit met zich meebrengt. Je mag barbecueën in het Amsterdamse Bos, mits andere bezoekers er geen hinder van ondervinden en er geen schade ontstaat. De barbecue moet 5 meter van de bosrand af staan. Plaats hem minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

Je kunt ook gebruik maken van één van de 6 openbare barbecues. Deze staan op de Kleine en Grote Speelweide en de Dagrecreatie. Je hoeft zelf alleen nog een rooster (minimaal 45 x 45 cm, maximaal 50 x 50 cm) en houtskool mee te nemen. Wegwerpbarbecues passen ook in deze vaste barbecues. Het is niet toegestaan hout uit het Bos voor de barbecue te gebruiken. Kampvuren en houtskoolvuurtjes zijn verboden.

Motorvoertuigen, brom- en snorfietsen

Het Bos is, behalve op de doorgaande weg, een voetgangerszone waar fietsers zijn toegestaan en verboden terrein voor al het gemotoriseerd verkeer. Alleen voor zeer speciale gelegenheden kan een toestemming worden aangevraagd bij de organisatie van het Amsterdamse Bos. Er zijn ongeveer 30 grote en kleine parkeerplaatsen bij de ingangen en in het bos zelf. Parkeren is gratis. Waar brom- en snorfietsen mogen rijden wordt dit ter plaatse aangegeven.

Evenementen (of activiteiten) in het Bos organiseren?

Ben je op zoek naar een sfeervolle en unieke locatie voor een (besloten) feest, film- of fotoshoot of evenement? In het Amsterdamse Bos zijn vele mogelijkheden. Kijk op de pagina van het Evenementenbureau.

Drones

Het gebruik van drones is niet toegestaan in het luchtruim van Schiphol. En daar maakt het Amsterdamse Bos deel van uit (no-fly zone).  Kijk voor de actuele wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl.

Planten of paddenstoelen plukken

Het is niet toegestaan planten of paddenstoelen te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Afval

Wij verzoeken je om je eigen afval mee te nemen naar huis. Afval achterlaten in het Bos mag alleen in de afvalbakken. Deze worden regelmatig geleegd.

Kamperen (overnachten)

Op het dagrecreatieterrein in het zuidelijk deel van het Bos mag je voor een dag de tent opzetten. Overnachten is verboden in het Bos. Als je wilt kamperen / overnachten in het Amsterdamse Bos kun je terecht bij EuroParcs Citycamping Amsterdamse Bos of Hotel & Wellness Zuiver.

Zwemmen

In de Grote Vijver is van 1 mei tot 1 november een apart gedeelte afgezet waar je kunt zwemmen. Er is geen toezicht op deze officiële zwemlocatie. Op de website van de Provincie Noord-Holland vind je meer informatie over het zwemwater in Nederland, zoals de officiële zwemplekken en de kwaliteit van het zwemwater.

Ongeorganiseerd zwemmen in de Bosbaan is niet toegestaan. Voor informatie over georganiseerd zwemmen in de Bosbaan kun je contact opnemen met de Amsterdamse Sport Unie '11, via info@amsterdamsesportunie.nl.

Naaktrecreatie Zonneweide

Op naturistenterrein de Zonneweide kun je naakt recreëren. Buiten dit terrein is naaktrecreatie in het Amsterdamse Bos niet toegestaan.

Niet voeren

Hekken en roosters zorgen ervoor dat de Schotse Hooglanders binnen hun gebied blijven (in het zuidelijke deel van het bos en het Schinkelbos). De koeien zijn niet agressief, maar houd 25 meter afstand en voer de dieren niet.

Aangespannen paard

In het Amsterdamse Bos is het in principe niet toegestaan om met aangespannen paard te rijden op voet-, fiets- en ruiterpaden. Maar, omdat er onder bezoekers behoefte aan is, wordt er onder voorwaarden in een aantal gevallen toestemming verleend.
Er worden maximaal 5 (betaalde) jaartoestemmingen uitgegeven om met aangespannen paard op een aantal aangewezen paden door het Bos te rijden. Naast de jaartoestemmingen zijn er ook dagtoestemmingen beschikbaar. Per dag zijn maximaal 3 dagtoestemmingen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de pagina over aangespannen paard.

Segways

Segways mogen volgens de wegenverkeerswet niet op de paden in het Amsterdamse Bos rijden. Om toch deze mogelijkheid te bieden wordt er aan maximaal 2 bedrijven toestemming verleend om tochten door het Bos te organiseren. Momenteel is daar door één bedrijf gebruik van gemaakt.

Metaaldetectie

Metaaldetectie is in het Amsterdamse Bos niet toegestaan. Het is niet wenselijk dat men met een schep ‘voorwerpen’ gaat opgraven. Aan de ene kant brengt dit extra verstoring met zich mee voor de natuur en aan de andere kant een gevaarlijke situatie (gaten in grasveld).