Pad tot huidige pagina

Polder Meerzicht

Polder Meerzicht is veel ouder dan het Amsterdamse Bos. Net als de Poel bij Amstelveen is het een waardevol overblijfsel van het oude landschap.

Koeien in de wei in Polder Meerzicht.

Land en water

Toen de Haarlemmermeer nog een meer was kon het er aardig spoken. Bij een stevige zuidwester werd het water van de Nieuwe Meer hoog opgestuwd tot aan de Koenenkade. De oeverlanden waren dus nat en van weinig nut. Ze bestonden uit rietveld met knotwilgen. Pas toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd, halverwege de negentiende eeuw, werd ook een stuk oeverland van de Nieuwe Meer bedijkt. Zo ontstond polder Meerzicht.

Foto van Polder Meerzicht. Foto: Jan Bakker

Varen we naar de Overtoom

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw trokken stedelingen meer naar buiten. De Amsterdammers waren geen uitzondering: een populair uitje ging van de Overtoom langs de Schinkel, over de Koenenkade. Aan het begin van de twintigste eeuw was ook Jac. P. Thijsse hier vaak te vinden. Als jonge onderwijzer ging hij met zijn leerlingen het veld in, gewapend met een vlindernet. Zijn liefde voor de natuur wist hij ook op volwassenen over te brengen: hij stond aan de wieg van de Vereniging Natuurmonumenten. In de planfase van het Amsterdamse Bos had hij een belangrijke stem. Vooral dankzij hem heeft dit gebied ten noorden van de Koenenkade zijn oorspronkelijke karakter behouden.

Oerhollands poldertje

Nog steeds is dit vochtige land rijk aan planten uit het veenweidelandschap. Elk voorjaar kunt u hier genieten van weidebloemen als pinksterbloem en egelboterbloem. Nergens zo dicht bij Amsterdam vindt u de oerhollandse weidevogels als tureluur, grutto en kievit.