Pad tot huidige pagina

De Nationale Klimaatweek in het Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos speelt een cruciale rol in het klimaat van de stad en de regio. Tijdens de Nationale Klimaatweek, dit jaar van 30 oktober tot en met 5 november, besteden we daar extra aandacht aan.

Steden over de hele wereld worstelen met de gevolgen van klimaatverandering en denken na over het aanleggen van stadsbossen. In Amsterdam hebben we gelukkig al zo’n prachtig stadsbos. Een waardevolle troef in de strijd tegen de opwarming van de stedelijke omgeving.

Amsterdam is samen met de omliggende gemeenten een bruisende, internationale metropool. Maar door een steeds groeiende bedrijvigheid, komt er ook steeds meer druk te staan op het milieu en de kwaliteit van leven in de stad. Het Amsterdamse Bos biedt een welkome ontsnapping uit de stedelijke jungle. Met een oppervlakte van zo’n 1.000 hectare is het Bos een oase van rust en groen, waar stadsbewoners kunnen genieten van de natuur en frisse lucht. In deze tijd van klimaatverandering is dit groene toevluchtsoord van onschatbare waarde voor de mentale en fysieke gezondheid van de stad.

CO2 eruit, zuurstof erin

Het Bos speelt een belangrijke rol bij het verminderen van CO2 in de lucht. Bomen en planten absorberen kooldioxide en helpen zo de atmosfeer te zuiveren. Dit draagt bij aan het verminderen van de luchtvervuiling en het vertragen van de klimaatverandering. Bomen dragen ook bij aan een betere luchtkwaliteit door schadelijke stoffen zoals stikstof en fijnstof uit de lucht te filteren. Dit verbetert de luchtkwaliteit in de regio en komt de gezondheid van de bewoners ten goede.

Foto: Marijke Mooy

Airco van de stad

Bovendien fungeert het Bos als de natuurlijke airconditioner voor Amsterdam. Bomen bieden schaduw en verdampen water via de huidmondjes van hun bladeren. Hierdoor daalt de lokale temperatuur, wat helpt bij het beperken van het stedelijke hitte-eiland-effect, oftewel het temperatuurverschil tussen stedelijk gebied en platteland. Dit draagt bij aan een fijnere leefomgeving, vooral tijdens warme zomers.

Het Bos als spons

Het Bos heeft ook een waterbeheer-functie. De bomen en de vegetatie in het Bos absorberen regenwater en verminderen het risico op wateroverlast. Daarnaast dragen bomen en planten bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, door verontreinigingen uit het oppervlaktewater te verwijderen.

Foto: Martha de Jong-Lantink

Rijke biodiversiteit

Het Amsterdamse Bos biedt een leefgebied voor een verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Die rijke biodiversiteit is essentieel voor het behoud van ecosystemen en het bevorderen van veerkracht tegen klimaatverandering.

Zo werken we in het Bos actief aan het ontwikkelen van zowel grote als kleine gebieden waar de inheemse biodiversiteit op haar plek is. Denk bijvoorbeeld aan natuurvriendelijke oevers, waar dieren en planten meer ruimte krijgen om te leven en groeien. Beluister nu de nieuwe aflevering van onze Boscast over dit onderwerp.

Een ander voorbeeld is het Vogeleiland van drie hectare in oppervlak. Het natuurgebied is een heemtuin waar verschillende biotopen zijn gecreëerd zoals een duingebied, een moerasgebied, een heuvellandschap en een akker. Er komen honderden verschillende plantensoorten voor. Beluister nu de Boscast-aflevering over Vogeleiland, diversiteit en inheemse planten of lees meer op deze webpagina.

Kortom, een stadsbos zoals het Amsterdamse Bos speelt een cruciale rol bij het aanpakken van klimaatverandering en het verbeteren van de levenskwaliteit in de regio.

Natuurwerkdag

Om de Klimaatweek in stijl af te sluiten, organiseert het Amsterdamse Bos een Natuurwerkdag op zaterdag 4 november. Steek je handen uit te mouwen tijdens verschillende activiteiten en leer meer over bosbeheer en -behoud. Lees meer over deze dag op deze pagina.

Header: luchtfoto door Rijkswaterstaat