Pad tot huidige pagina

Vogeleiland in het Amsterdamse Bos

Het Vogeleiland is een gebied gelegen aan de westkant van het Amsterdamse Bos (nabij Parkeerplaats Groot Kinderbad). Het drie hectare grote gebied is één van de pareltjes van het Bos.

Knotwilgen op Vogeleiland

Van vogels naar planten

Bij de aanleg van het Bos was het idee om een eiland voor vogels in te richten. Het zogenaamde Vogeleiland werd ingericht met dusdanige aantrekkelijke landschapselementen, dat veel verschillende vogelsoorten zich op het eiland zouden laten zien. In de jaren vijftig werden de omringende bomen van het Bos hoger en verdween het open karakter van het eiland. Hierdoor nam het aantal verschillende soorten vogels af.

Dat was de aanleiding om van het Vogeleiland een heemtuin te maken. Er zijn verschillende biotopen gecreëerd, te weten een duingebied, een moerasgebied, een heuvellandschap en een akker. Het gebied werd in het verleden intensief beheerd. Het Vogeleiland werd een verzorgde tuin waar honderden verschillende plantensoorten voorkwamen.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het beheer minder intensief. Plantensoorten verdwenen door de beschaduwing van de steeds hogere bomen. Sinds 2011 is daar verandering in gekomen. De vrijwilligers die zich sinds die tijd hebben aangemeld, zijn aan de slag gegaan om de heemtuin weer meer licht en ruimte te geven. Een aantal bomen is gedund. Ondertussen zijn ook de paden weer hersteld en kun je weer genieten van mooie uitzichten op de gerestaureerde bankjes.

Vrijwilligers aan het werk op Vogeleiland

Een grote diversiteit aan planten per jaargetijde

In het voorjaar is hier een keur aan stinzenplanten te zien. Er bloeien onder andere wilde hyacinten, knolsteenbreek en kievietsbloemen. De Tulpenboom is ook een bezienswaardigheid als de bloemen in bloei staan.

In de zomer wordt de begroeiing ruiger. Soorten als moerasspirea, engelwortel en knopig helmkruid trekken een heleboel insecten aan. In die tijd zijn er zeer veel vlinder- en libellensoorten op het Vogeleiland te bewonderen. In de zomer zie je ook bolderik en de korenbloem op de akker nabij het eiland.

Gehakkelde aurelia

In het najaar als alleen de herfsttijloos nog staat te bloeien, kan je ook genieten van de kardinaalsmuts en meidoorn. Prachtige struiken met kleurrijke bessen.

De akker en de zogenaamde Limburgse helling zijn in 2013 ingezaaid met zaden van wilde bloemen. Het doel is om er door een intensief maaibeleid twee bloemrijke graslanden te creëren.

Al met al is deze plek zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Kijk ook eens op de facebookpagina van Vogeleiland, daar kun je zien welke planten er per seizoen in bloei staan.

Twee bosmuisjes op Vogeleiland