Pad tot huidige pagina

Schinkelbos in het Amsterdamse Bos

Het vergt heel wat fantasie om je voor te stellen hoe het Amsterdamse Bos er in de beginjaren bij lag. In het Schinkelbos kun je daar nog iets van ervaren. In 1999 werd dit stukje polder toegevoegd aan het Bos. Het Schinkelbos is vooral belangrijk als ecologische verbindingsroute.

Schinkelbos in het Amsterdamse Bos. Foto: Jan Bakker

De Groene AS

De grootste bedreiging van planten en dieren is de versnippering van hun leefgebieden. Waar woningbouw, snelwegen en bedrijventerreinen grote stukken groen opslokken, is het van belang om groene verbindingsroutes aan te leggen zodat dieren hun leefgebieden kunnen vergroten.

Aan de zuidwestkant van Amsterdam ligt de Groene AS, die een verbinding vormt tussen de groengebieden van Amstelland, Spaarnwoude en de Westeinderplassen.

Klein landschap

Om een zo rijk mogelijke verbinding te creëren, is het Schinkelbos een landschap op zich. Een mozaïek van nat en droog, bos, grasland, riet en open water. Het is een afwisselend geheel waarin van beheer nauwelijks sprake is. Alleen wat maaiwerk, dat uitgevoerd wordt door een kudde Schotse hooglanders.

Boeiende ontwikkeling

Tot nu toe is die ontwikkeling heel boeiend geweest. Er hebben zich bijvoorbeeld al grutto’s, dodaars en rugstreeppadden gevestigd. De plantenrijkdom wisselt nog ieder jaar.

Tijdens broedseizoen alleen middenpad beschikbaar

Van 15 maart t/m 15 juli is in het Schinkelbos alleen het rechte doorgaande middenpad (het 'Kleine Bospad') beschikbaar. Door afsluiting van het andere pad (de rondgang) krijgen amfibieën, insecten, vogels en zoogdieren beter de kans zich ongestoord te ontwikkelen tijdens het broedseizoen.

Het Schinkelbos is een jong gebied. Daardoor komen er (vogel-)soorten voor die zich elders in het Amsterdamse Bos niet laten zien. Ook kwetsbare soorten als vos, konijn, haas, ransuil en andere roofvogels vinden hun plek in het gebied.

Steeds meer mensen weten de waarde van de natuur te waarderen. Dat is heel mooi, maar heeft, zo zien onze boswachters, ook een keerzijde. Bezoekers verlaten de paden om te gaan struinen door het Schinkelbos. Zo raakt de natuur verstoord. Daarom is tijdens het broedseizoen alleen het middenpad door het Schinkelbos toegankelijk.

De boswachters zullen extra toezien op het naleven van deze regel, op basis van artikel 461 Wetboek van Strafrecht.