Pad tot huidige pagina

Schotse begrazing in het Amsterdamse Bos

Het zuidelijke deel van het Amsterdamse Bos wordt langzamerhand natuurlijker. De uitgezette Schotse Hooglanders houden op een natuurlijke manier het gras kort.

Foto van Schotse Hooglander

Natuurlijke maaimachines

Als we helemaal niets zouden doen, dan zou op de voedselrijke polderbodem een bos ontstaan. Om het terrein open te houden en de bestaande weiden in stand te houden moet er gemaaid of begraasd worden. Bij gebrek aan natuurlijke grazers zijn het hier Schotse Hooglanders die het gras kort houden.

Verruiging

Een koe is geen maaimachine en het resultaat is dan ook zichtbaar anders. De dieren eten dan weer hier, dan weer daar. Ze eten gras, maar ook bladeren en zelfs de bast van bomen. Met hun grote hoeven maken ze gaten in de bodem, waar dan weer plantjes in kunnen groeien.

Foto van grazende Schotse Hooglander

Vlinderrijk

Stekelige planten en struiken als distels en meidoorn worden niet gegeten, maar groeien er wel. Vlinders zijn dol op veel van dit soort planten. Bovendien zijn de kuilen in de bodem goede broedplaatsen voor insecten. Voor zangvogels betekent dit een gedekte tafel.

Gemakkelijk dier

Hooglanders kunnen goed tegen de kou en blijven ook in de winter buiten. In de zomer zoeken ze vaak de schaduw van het bos op. Het zijn dus gemakkelijke kostgangers, maar worden wel in de gaten gehouden door de beheerder.