Missie en kernwaarden

Het Amsterdamse Bos is een groen podium voor een gezond en actief leven voor Amsterdammers en bezoekers van elders.

Onze missie is:

'Het Amsterdamse Bos levert als uniek, betekenisvol, groen stadsbos een groen podium voor een gezond en actief leven van Amsterdammers en bezoekers van elders.'

Onze kernwaarden zijn: gastvrij, respectvol, inspirerend en divers

Deze kernwaarden weerspiegelen ook onze Amsterdamse identiteit. Het Amsterdamse Bos is met jaarlijks zes miljoen bezoeken het drukst bezochte recreatiegebied van Amsterdam en omgeving. Het wordt door de bezoekers hoog gewaardeerd. Het Amsterdamse Bos is een stadsbos met een groen podium voor ieders ambities. De kracht schuilt in het veelzijdige karakter en de schaal.