Missie en kernwaarden

Missie & Visie

Het Amsterdamse Bos levert belangrijke bijdragen aan de regio
op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal welzijn.

Allereerst plaatst het Amsterdamse Bos natuur in het midden van de samenleving. Maar de snel veranderende samenleving en wereld vraagt om een nieuwe visie daarop. We staan de komende decennia voor grote maatschappelijke opgaven.

Door klimaatverandering en de afname van biodiversiteit staat de kwaliteit van menselijk leven op aarde onder druk. Vanuit de wetenschap breekt nu het inzicht door, dat de natuur, en dus het Amsterdamse Bos, een belangrijke rol spelen bij het aangaan van deze uitdagingen.

Biodiversiteit

Het Amsterdamse Bos draagt bij aan de verscheidenheid van het leven in de regio. Deze biodiversiteit is heel belangrijk voor het voortbestaan van de mens op aarde. Zonder een gevarieerde, sterke natuur komt onze gezondheid in gevaar.

Klimaat

Het Amsterdamse Bos speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de leefbaarheid en de veerkracht van de stad, die door klimaatverandering onder druk staan.

Bomen en vegetatie in een stadsbos zorgen voor schaduw en verkoelen de regio. Het Bos haalt kooldioxide (CO2) en andere verontreinigende stoffen uit de lucht en produceert zuurstof. Bomen vangen regenwater op met hun bladeren en wortels, verminderen het risico op overstromingen en helpen bij het aanvullen van grondwaterlagen.

Gezondheid

Natuur en biodiversiteit hebben een aantoonbaar positief effect op onze gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Mensen voelen zich prettiger in de natuur, gaan beter met elkaar om en herstellen sneller van ziektes.

Het Bos maakt sporten in de natuur mogelijk. Met sportclubs en scholen bevorderen we sport en bewegen voor specifieke doelgroepen. Het Bos brengt zo plezier en beweging voor iedereen. Wandelaars, rustzoekers, actieve sporters en natuurliefhebbers - allemaal zijn ze welkom in het Bos.

Sociaal welzijn

Het Amsterdamse Bos draagt bij aan het sociale welzijn van de inwoners van de regio. Verschillende studies hebben aangetoond dat tijd doorbrengen in de natuur positieve effecten kan hebben op onze sociale en emotionele gezondheid.

Actief zijn in de natuur biedt kansen voor sociale interactie, zoals wandelen met vrienden, familiepicknicks of groepsactiviteiten in het Bos. Deze interacties dragen bij aan gevoelens van verbondenheid en sociale steun.

Waarden

Het Amsterdamse Bos is gastvrij, beschermend & innovatief.

Waarden zijn belangrijk voor het Amsterdamse Bos. Ze fungeren als fundament voor de relaties die het Bos heeft met de buitenwereld. Waarden zijn ook de basis voor de interne bedrijfscultuur. Ze bepalen hoe medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze zich gedragen en hoe ze zich identificeren met de organisatie. Waarden kunnen een veilige omgeving creëren, waarin innovatie en samenwerking worden aangemoedigd. Het Bos heeft de volgende waarden gedefinieerd.

Gastvrij

Het plaatsen van natuur in het midden van de samenleving kan niet zonder gastvrij te zijn. Het Bos wordt jaarlijks 7,5 miljoen keer bezocht. Alle bezoekers zijn welkom. We zijn servicegericht voor die bezoekers. We geven mensen voorlichting en bieden inspiratie en educatie.

Beschermend

In het Bosplan is opgenomen dat we de natuur- en cultuurwaarden van het Bos willen behouden, beschermen en verbeteren. Het Bos kent als belangrijk groengebied hoge natuurwaarden. Het Bosplan vermeldt dat we dat doen om het Bos aantrekkelijk te houden.

Innovatief

Innovatie speelt een cruciale rol in de bescherming van biodiversiteit en het aanpakken van klimaatverandering. We zetten daarom in op technologische innovatie en op kennis- en vakontwikkeling van onze medewerkers.

Daarnaast onderzoeken vernieuwende samenwerkingsvormen, met name met de wetenschappelijke wereld.

Slideshow deluxe